Kalbakken servicebygg

Oslo kommune ved Bymiljøetaten bygger et nytt servicebygg på Kalbakken. Byggeprosjektet er en del av områdets treningsfelt og vil bidra til et løft av hele anlegget.

Tre kunstnere er nå invitert til en lukket konkurranse om å utforme kunst til servicebygget, både inne og utendørs.

Kategori
Pågående prosjekt
Prosjektperiode
2023-2025
Sist oppdatert: 
Illustrasjon av et servicebygg i tre med trær og mennesker som gjør ulike idrettsaktiviteter rundt.
Illustrasjon: SAAHA

Om byggeprosjektet

Servicebygget skal bli et møtepunkt for fotballen og alle andre som oppholder seg i området, hvor fotballklubben Grei blir hovedbruker.

Bygget skal romme garderober, kafé, offentlige toaletter og tekniske rom. Det oppføres i massivt tre med en fasettert fasade, og et tak dekket og beplantet med sedum.

Utearealene vil være åpen for alle og er prosjektert som en liten park med fin beplantning og et tilhørende område tilpasset utendørstrening.

Illustrasjon av et panelkledd rommen innendørs med mennesker som gjør ulike aktiviteter.
Illustrasjon: SAAHA

Kunstprosjektet

Kalbakken servicebygg blir et samlingsted for en bred brukergruppe, men vil trolig ha hovedvekt på yngre brukere fra nærområdet som driver med idrett. 

Kunstutvalgets (se detaljer nedenfor) ambisjon er å få inn kunst med et moderne utrykk som kommuniserer med unge som kanskje ikke har alt for stor erfaring eller interesse for kunst fra tidligere. Det er ønskelig med solide verk da det er påregnet at stedet generelt vil ha noe hardt bruk.

Valg av kunstnere

Kunstutvalget har jobbet for å finne kunstnere som vil kunne produsere kunst som kommuniserer godt med en yngre brukergruppe, og samtidig tilfredsstiller krav til soliditet og vedlikehold.

Følgende tre kunstnere er invitert til den lukkede konkurransen for kunst, både inne og utendørs:

  • Are Mokkelbost (f. 1976)
  • Sara Korshøj Christensen (f. 1979) 
  • Sigve Knutson (f. 1991)
Are Mokkelbost. Foto: Anne Valeur
Sara Korshøj Christensen. Foto: Lill Ann Chepstow Lusty
Sigve Knutson. Foto: Angelos Giotopoulos

Fremdrift og ferdigstillelse

Hvem som får oppdraget annonseres høsten 2024. Prosjektet forventes å være ferdigstilt sommeren 2025.

Detaljer

Prosjektdetaljer
TYPE PROSJEKT Permanent
KUNSTKONSULENT Anders Valde
KUNSTFAGLIG PROSJEKTLEDER Marianne Hall, Oslo kommunes kunstsamling
BYGGHERRE Bymiljøetaten
ENTREPRENØR J.I. Bygg
ARKITEKT R25 Arkitekter
LANDSKAPSARKITEKT In Situ
KUNSTUTVALG Martin Harehjeld, Bymiljøetaten
Maria Thøgersen Eide, In Situ
Mahtab Aslam, R25 Arkitekter
Marianne Hall, Oslo kommunes kunstsamling
Anders Valde, kunstkonsulent
OMRÅDE Kalbakken, bydel Grorud
FORVENTET FERDIGSTILLELSE Sommer 2025