Korsvoll flerbrukshall

I 2022 fikk Korsvoll en ny idrettshall, forsamlingslokale og barnehage.

Kunstner Shahrzad Malekian vant konkurransen om nytt kunstprosjekt til flerbrukshallen. Med lek som tema har idrettsanlegget fått et kunstverk som gir mulighet for nye kroppslige erfaringer og rom for fantasi, og som utfordrer idrettens og det offentlige roms sosiale konvensjoner.

Kategori
Ferdigstilt prosjekt
Prosjektperiode
2021-2022
Sist oppdatert: 
Geometriske veggskulpturer hengende innendørs. De har blå, gul, svart og hvit farge. Foto.
Shahrzad Malekian: Off-site, 2022 i Korsvoll flerbrukshall. Foto: Istvan Virag

Bakgrunn

Oslo kommune og Korsvoll IL ønsket å skape en idrettshall, forsamlingslokale og barnehage som en sosial møteplass for barn og unge på Korsvoll.

Det er mange som bruker flerbrukshallen: barn, foreldre, omsorgspersoner og ansatte i barnehagen, leiere av forsamlingslokalet, unge og gamle idrettsutøvere samt øvrige medlemmer av det lokale idrettslaget. I tillegg satses det på bred offentlig bruk av bygget.

Foto: Istvan Virag
Foto: Istvan Virag
Foto: Istvan Virag
Foto: Istvan Virag

Om kunstprosjektet

Ved å introdusere lek som tematisk område, ønsket kunstutvalget et kunstprosjekt som gir mulighet for nye kroppslige erfaringer, rom for fantasi og for å rekreere i et åpent miljø. 

Kunsten skal treffe barn og unges erfaringsverden, deres verdensforståelse og refleksjonsnivå.

Følgende overordnet målsetting ble definert for kunstprosjektet:

  • Kunsten skal holde et høyt nivå og ha et internasjonalt potensiale
  • Kunsten skal vektlegge varierte sanseopplevelser og interaksjon
  • Kunsten skal fungere som en selvstendig ytring

Lukket konkurranse

I oktober 2021 inviterte kunstutvalget følgende tre kunstnere til en lukket konkurranse:

  • Shahrzad Malekian (f. 1983, Iran)
  • Rodrigo Ghattas-Pérez (f. 1989, Peru)
  • Aurora Sander: Kunstnerduo bestående av Ellinor Aurora Aasgaard (f. 1991, Norge) og Bror Sander Berg Størseth (f. 1987, Norge)

Utvelgelsen reflekterte de overordnede ideene. Videre så utvalget det som interessant å invitere inn profesjonelle kunstnere som er relativt tidlig i karrieren, og som viser en egen vilje til å eksperimentere med kreative metoder for å skape rom for lek og utvikling, refleksjon og læring.

Vinner

I februar 2022 ble det klart at Shahrzad Malekian vant den lukkede konkurransen med sitt kunstverk Off-site (2022). 

Om kunstneren

Shahrzad Malekian jobber tverrfaglig med performance, video og skulptur. Tematisk tar hun ofte opp spørsmål knyttet til forholdet mellom menneskelige relasjoner og kroppen, presentasjon av kjønn og kompleksiteten i mellommenneskelige forhold.

Malekian har en BFA i skulptur fra Tehran University of Art og en master i kunst i offentlige rom fra Kunsthøgskolen i Oslo. Hennes verker er vist både nasjonalt og internasjonalt på utstillinger, museer og i offentlige rom. 

Malekian er en del av kunstnerkollektivet Tenthaus i Oslo.

Foto av person som står foran en blå skulptur. Personen smiler mot kameraet.
Kunstner Shahrzad Malekian.

Kunstverket Off-site (2022)

Det nye kunstverket til flerbrukshallen er tredelt: Det består av en skulpturserie, en rekke samlinger med lokalbeboere og en performance.

Skulpturserien

De 18 skulpturene befinner seg både inne og utendørs, og er bygget opp av geometriske former i nyanser av blått, hvitt og gult som inviterer publikum til bevegelse, lek og interaksjon. Skulpturene speiler velkjente elementer i det offentlige rom og idrettsplasser der barn og unge treffes til sportslige utfoldelser.

Foto: Istvan Virag
Foto: Istvan Virag
Foto: Istvan Virag

Samlinger med lokalmiljøet

Under planleggingen av skulpturserien holdt Malekian en rekke samlinger med beboere på Korsvoll, hvor unge og gamle deltok med ønsker og innspill til hvordan skulpturene kan få et dynamisk livsløp i det sosiale omdreiningspunktet som flerbruksanlegget er og vil bli i overskuelig fremtid.

Åpning og performance

I mai 2023 inviterte vi i Oslo kommunes kunstsamling til åpning av Off-site på Korsvoll fremføring av verkets siste del: performancen.

I den stedsspesifikke performancen møter en gruppe profesjonelle dansere skulpturserien i idrettsparken, og fremfører øyeblikk inspirert av det performative aspektet ved skulpturene. Her forvandles de statiske kunstverk til dynamiske og levende skulpturer i en utvidet lekeplass.

Tre mennesker utfører en performance ved en gul bueformet skulptur, plassert ved en fotballbane. Foto
Performance ved skulpturene i verket Shahrzad Malekians Off-site (2022). Foto: Istvan Virag

Bokprosjekt

I november 2024 kommer det et bokprosjekt om kunsten til Korsvoll flerbrukshall. Mer informasjon følger.

Detaljer

Prosjektdetaljer
Type Permanent og midlertidig
Kunstfaglig prosjektleder Ole Giskemo Slyngstadli
Kunstkonsulent / kurator Ida Højgaard Thjømøe
Kunstutvalg Kristin Danielsen, brukerrepresentant, Korsvoll IL
Elisabeth Rasch, brukerrepresentant, barnehagen
Espen Foss Johansen, prosjektleder, byggherre
Anne-Lene Bakken Ulseth, ass. prosjekleder, byggherre
Ida Højgaard Thjømøe, kunstkonsulent og kurator
Ole Giskemo Slyngstadli, Oslo kommunes kunstsamling
Byggherre Oslobygg
Byområde Korsvoll, Bydel Nordre Aker
Ferdigstillelse 2022