Servicebygg i Mortensrudprosjektet

Oslo kommune er i gang med et stort byutviklingsprosjekt på Mortensrud, som også omfatter en større satsing på kunst over flere år. 

Servicebygget er den første bygningen som etableres i prosjektet, og nå er tre kunstnere invitert til en lukket konkurranse om å lage kunst til den permanente bygningen.

Kategori
Pågående prosjekt
Prosjektperiode
2023-2026
Sist oppdatert: 
Illustrasjon av et idrettsanlegg med bebyggelse rundt.
Illustrasjon: Grindaker og alt.

Om Mortensrudprosjektet

Mortensrud ligger i østdelen av bydel Søndre Nordstrand, og grenser mot Østmarka. Her bor det rundt 39 000 mennesker. 

Oslo kommunes store prosjekt har som mål å bidra til at Mortensrud får bedre levevilkår og et godt oppvekstmiljø. Prosjektet omfatter områdene mellom Senter Syd og Klemetsrudanlegget, Lofsrudveien og Lofsrud gård, og her vil det bygges det ny skole og kulturskole, nye idrettsanlegg, gangstrøk og parker, sykehjem og omsorgsboliger, bibliotek, frivillighetssentral og fritidsklubb.

Om Servicebygget

Servicebygget er plassert på felt 12 ved landhockeybanen, som er det største byggefeltet i Mortensrudprosjektet. Det satses på idrett i området, og i felt 12 planlegges det for permanente idrettsanlegg.

Tegning av et grått, firkantet bygg i landskap.
Illustrasjon av Servicebygget på Mortensrud.

Servicebygget åpner høsten 2024, og vi vil da invitere til et arrangement hvor det valgte kunstprosjektet og kunstneren presenteres. Kunstverket forventes å være ferdig i 2026.

Om kunstprosjektet

Den aktuelle plasseringen for kunstverket er utvendig på Servicebyggets vestlige fasade, mot Lofsrudveien. Denne siden av bygningen blir noe av det første som møter forbipasserende og brukere av idrettsparken. Kunstutvalget ønsker samtidig å la det være opp til kunstner å selv vurdere om også andre fasadearealer egner seg for kunst.

Kunstutvalget har jobbet med kunsten til det nye servicebygget på Mortensrud etter følgende forutsetninger:

  • Kunsten kan ta tak i Mortensrud som sted, men samtidig bringe inn et blikk utenfra
  • Kunsten kan tilføre kvaliteter eller perspektiver som bidrar til at flere kan føle eierskap til stedet
  • Kunsten bør kommunisere på en åpen måte og henvende seg til et stort og mangfoldig publikum i alle aldre, uavhengig av nasjonalitet og kulturell bakgrunn, religion, alder, språk og helsesituasjon
  • Kunsten bør ivareta en opplevelsesverdi også på avstand
  • Kunsten kan ta tak i arkitekturen – struktur, vinkler, spiler, treverket
  • Kunsten kan ta tak i stikkordene farger, bevegelse og dynamikk

Kunstkonsulent og kurator

Tina Skedsmo er prosjektets kunstkonsulent og kurator. Hun arbeider med kunst i offentlige rom i Mesén

Skedsmo har en bachelorgrad i kunsthistorie og visuelle studier fra Universitet i Oslo, og en mastergrad i Innovation and Organization of Culture and the Arts ved Universitetet i Bologna, Italia.

Hun har blant annet vært kunstfaglig rådgiver for Barne- og familietjenesten i Namsos med relieffer av Gunvor Nervold Antonsen og medkurator for Blood Red is the New Green av Anders Sunna i Rosenkrantz’ gate i Oslo. 

Skedsmo er også én av kuratorene for Kunstreisen, Bane NOR Eiendom sin satsning på temporær samtidskunst på Oslo S, og har blant annet vært med å kuratere Bristepunktet av Mattias Härenstam i samarbeid med Oslo kommunes kunstsamling sommeren 2023.

Portrettfoto av person som smiler til kamera. Personen står utendørs foran en bygning med stor dør.
Kunstkonsulent og kurator for prosjektet, Tina Skedsmo. Foto: Jon Gorospe

Disse konkurrerer

Kunstutvalget har invitert følgende tre kunstnere til å delta i en lukket konkurranse om å lage kunst til servicebygget på Mortensrud:

Marisa Ferreira (f. 1983, Portugal) er kunstner og PhD-stipendiat ved Royal College of Art i London. I tillegg er hun utdannet fra Oporto Faculty of Fine Arts, Portugal og University of Evora, Portugal. 

Marisa jobber hovedsakelig med skulptur og installasjon og bruker ofte industrielle materialer, inkludert stål, glass, fliser. Nyere arbeider inkluderer også tre og kompositter laget av avfallsmaterialer. Marisas abstrakt utrykk refererer ofte til hennes arkitektoniske omgivelser og turer i byen og påkaller Bauhaus gjennom et kontinuerlig eksperiment med farger, form og materiale for å undersøke hvordan rom, tid og farger oppleves i bymiljøet. 

Tematisk undersøker Ferreira krysspunktet mellom minner, sted og kulturell identitet, og søker å utfordre vår oppfatning av rom samt åpne opp for samtidsspørsmål.

Kunstner Marisa Ferreira. Foto: Stefan Pereira
Marisa Ferreira: Everything is interconnected, 2022, Louis Vuitton Art Collection, Los Angeles, USA. Foto: Brad Dickson / LV
Marisa Ferreira: Toxic Tides #3, 2024.
Marisa Ferreira: Series Industrial Windows #2, 9th Sculpture in the city, 2018, London. Foto: Nick Turpin
Marisa Ferreira: Transition Mirrors, 2018, Frøyland skole. Foto: Oddbjørn Erland Aarstad
Marisa Ferreira: Sea Rising, 2020-22, REV Ocean. Foto: Carlos Campos

Lotta Grimborg (f. 1988, Sverige) arbeider med tekstilkunst, i både to- og tredimensjonale formater. Hun er utdannet ved Konstfack og Universitetet i Göteborg, og bruker kunsten til å undersøke paralleller mellom sport og kunst. 

I myke tøyskulpturer, perlede bilder og tekstile collager vender hun opp-ned på et språk og en symbolikk vi kjenner fra idrettsverdenen. I en lett gjenkjennelig pastellkoloritt og med vidtspennende, pop-kulturelle referanser, gir hun et ungdommelig anstrøk til tekstilkunsten og forholder seg aktivt til formatets historie slik det tradisjonelt har blitt forbundet med kvinnelige håndverksutøvere. 

Kunstner Lotta Grimborg. Foto: Mikael Stegrell
Lotta Grimborg: Pokalhylla, 2023.
Lotta Grimborg: Movement two.
Lotta Grimborg: Mitt i krysset.

Signe Solberg (f. 1985, Norge) arbeider hovedsakelig med skulptur og installasjon som forholder seg til sted og rom. Solberg er utdannet ved Kunsthøgskolen i Oslo, og er særlig kjent for å arbeide med metall i abstrakte, geometriske former. De senere årene har hun i større grad benyttet også andre materialer, spesielt stein og flis, og arbeidet med foto i tillegg til at hun også tegner. 

Solbergs verk kan sies å balansere mellom det skjøre og det harde, noe som særlig kommer til syne i kombinasjonen av materialvalg og spisse vinkler, og et uttrykk som aksentuerer patina og krakelering. Den pastellfargede fugemassen skaper former og rytmer, og bringer inn en dusere koloritt som Solberg også arbeider med i stein.

Kunstner Signe Solberg. Foto: Åsmund Solberg
Signe Solberg: Follow Rivers, 2019, Norsk Helsearkiv KORO. Foto: Werner Zellien
Signe Solberg: ENTER, 2020, Kristiansand. Foto: Signe Solberg
Signe Solberg: De siste som står og de første som våkner, 2023, Trøndelag senter for samtidskunst. Foto: Susann Jamtøy
Signe Solberg: MYLDER, 2022, Kronstadparken Bergen.
Clamber Scramble Crawl (Hold Fast), Kunstarena Torbjørnsbu gruver, Bomuldsfabriken Kunsthall. Foto: Signe Solberg

Kåring av vinner

Vinneren av den lukkede konkurransen om kunstprosjektet vil kåres i juni 2024.

Detaljer

Prosjektdetaljer
Type Permanent
Kunstfaglig prosjektleder Mari F. Sundet
Kunstkonsulent / Kurator Tina Skedsmo
Medlemmer i kunstutvalget Magne Rafdal, byggherre, Oslobygg
Åsne Midtgarden, arkitekt, Alt.arkitektur
Kristian Vahl Østbye, brukerrepresentant, Bymiljøetaten
Mari F. Sundet, Oslo kommunes kunstsamling
Tina Skedsmo, Mesén
Byområde Mortensrud, Bydel Søndre Nordstrand