Thorbjørn Egners plass

Thorbjørn Egners plass er et viktig byrom på Kampen som både fungerer som kirkeplass for Kampen Kirke og som lokal møteplass for Kampens beboere. Våren 2020 ble plassen bilfri og oppgradert med nytt veidekke, belysning, trær, sitteplasser, drikkefontene og sanseleker. Kunstneren Christine Aspelund har fått oppdraget om å utføre et verk til plassen. 

Kategori
Pågående prosjekt
Sist oppdatert: 
Foto: Ingvild Brekke Myklebust

Om prosjektet

Bymiljøetaten fullførte i 2020 arbeidet for å få en bilfri Thorbjørn Egners plass foran Kampen kirke. Plassen har fått trelunder med kirsebærtrær, sittegrupper, sykkelstativ og sykkelfelt. Plassen er ett av Kampens viktigste møteplasser og nå har lokalsamfunnet fått et nytt trygt samlingspunkt.

Kunsten

En kamel er på vei til Kampen, til Thorbjørn Egners plass. Kamelen er et skulpturarbeid av kunstneren Christine Aspelund utført i steinarten Labrador Antikk. Steinen er en brun larvikitt og hentes fra et steinbrudd ved Egersund. Kortreist og bærekraftig på alle måter, og den kommuniserer fint med materialene på plassen som grus og gatestein.

Kamelen vil innta en hvilende positur og det figurative uttrykket vekker assosiasjoner til Thorbjørn Egners velkjente univers, til Kardemomme by og «Den talende kamel».Thorbjørn Egner er født og oppvokst på Kampen og kampen er, sammen med inntrykk fra en rekke småbyer rundt Middelhavet, inspirasjonskilde til Kardemomme by.

For Aspelund er symbolikken kamelen bringer med seg viktig. Den er et symbol på utholdenhet, ofring og seighet. Den er i stand til å reise gjennom ugjestmilde områder uten mye vann, mens den samtidig bærer på en betydelig vekt. Kameler er symboler på det ukjente og livets stadige forandringer. 

Detaljer

Prosjektdetaljer
TYPE PROSJEKT Permanent
KUNSTNER Christine Aspelund
KUNSTKONSULENT Ingrid Økland
KUNSTFAGLIG PROSJEKTLEDER Inger Gogstad / Lily Vikki
MEDLEMMER I KUNSTUTVALGET Bymiljøetaten v/ Christoffer Hove Amdam og Vibeke-Maria Giil, Grindaker AS Landskapsarkitekter v/ Åshild Mienna og Kampen Vel v/Tommy Grotterød
LANDSKAPSARKITEKT Grindaker AS Landskapsarkitekter
BYGGHERRE Bymiljøetaten
ADRESSE Thorbjørn Egners plass, Kampen
FORVENTET FERDIGSTILLELSE 2023