Thorbjørn Egners plass

Thorbjørn Egners plass er et viktig byrom på Kampen som både fungerer som torg foran Kampen kirke og som lokal møteplass for Kampens beboere og besøkende. Våren 2020 ble plassen oppgradert og bilfri.

Kunstner Christine Aspelund har fått oppdraget om å utføre et verk til plassen. 

Kategori
Pågående prosjekt
Sist oppdatert: 
Foto: Ingvild Brekke Myklebust

Bakgrunn

Bymiljøetaten fullførte i 2020 arbeidet for å få en bilfri Thorbjørn Egners plass foran Kampen kirke. Plassen har fått trelunder med kirsebærtrær, sittegrupper, sykkelstativ og sykkelfelt, i tillegg til nytt veidekke, belysning, drikkefontene og sanseleker.

Dette er en av Kampens viktigste møteplasser, og nå har lokalsamfunnet fått et nytt trygt samlingspunkt.

Kunstprosjektet

En kamel er på vei til Kampen, til Thorbjørn Egners plass. Hvilende kamel (2024) er et skulpturarbeid av kunstner Christine Aspelund (f. 1966), og utføres i steinarten Labrador Antikk. Steinen er en brun larvikitt og hentes fra et steinbrudd ved Egersund. Kortreist og bærekraftig på alle måter, og den kommuniserer fint med materialene på plassen som grus og gatestein.

Kamelen vil innta en hvilende positur og det figurative uttrykket vekker assosiasjoner til Thorbjørn Egners velkjente univers, til Kardemomme by og «Den talende kamel». 

Foto: Christine Aspelund
Foto: Christine Aspelund
Foto: Christine Aspelund

Thorbjørn Egner er født og oppvokst på Kampen, som sammen med inntrykk fra en rekke småbyer rundt Middelhavet, er inspirasjonskilde til Kardemomme by.

For Aspelund er symbolikken kamelen bringer med seg viktig. Den er et symbol på utholdenhet, ofring og seighet. Den er i stand til å reise gjennom ugjestmilde områder uten mye vann, mens den samtidig bærer på en betydelig vekt. Kameler er symboler på det ukjente og livets stadige forandringer.

Avduking i september 2024

Kamelen vil avdukes under Egnermarkedet på Kampen, lørdag 14. september kl. 15:00. Mer informasjon følger.

Detaljer

Prosjektdetaljer
TYPE PROSJEKT Permanent
KUNSTNER Christine Aspelund
KUNSTKONSULENT Ingrid Økland
KUNSTFAGLIG PROSJEKTLEDER Inger Gogstad / Lily Vikki, Oslo kommunes kunstsamling
BYGGHERRE Bymiljøetaten
LANDSKAPSARKITEKT Grindaker AS Landskapsarkitekter
Kunstutvalget Christoffer Hove Amdam, Bymiljøetaten
Vibeke-Maria Giil, Bymiljøetaten
Åshild Mienna, Grindaker AS Landskapsarkitekter
Tommy Grotterød, Kampen Vel
Område Kampen, bydel Gamle Oslo
FORVENTET FERDIGSTILLELSE 2024