Tilbake til oversikten

Velkommen til fagsymposium: Klosterenga park - Kunst i lokal stedsutvikling

Onsdag 24. mai arrangerer Oslo kommunes kunstsamling fagsymposiet Klosterenga park - Kunst i lokal stedsutvikling på Gamlebyen Loft i St. Halvardsgate 33. Fagsymposiet vil belyse kompleksiteten som ligger i Klosterenga park både som et tverrfaglig og tverretatlig prosjekt. Vi vil løfte frem sentrale aktører fra ulike fagfelt samtidig som vi ønsker å undersøke hvordan vi som fagorgan for kunst i offentlige rom kan være med på å skape inkluderende byrom i lokal stedsutvikling der kunst spiller en sentral rolle.

Nyhet25.04.2023

Klosterenga park er et unikt byrom og den største satsingen på kunst i offentlige rom siden Vigelandsparken. I en bydel med over 70.000 innbyggere representerer Klosterenga en viktig grønn lunge med verdi som parkareal for et heterogent nabolag, i tillegg til å være en betydelig kunst- og skulpturpark. Nå nærmere tre tiår etter at kunstner Bård Breivik (1948-2016) sammen med Bydelsadministrasjonen i Gamle Oslo initierte bydelsparken som et insentiv i en lokal stedsutviklingsprosess, ferdigstilles Breiviks livsverk.

Fagsymposiet 24. mai vil belyse kompleksiteten som ligger i Klosterenga park som et tverrfaglig prosjekt. Vi vil løfte frem sentrale aktører fra ulike fagfelt samtidig som vi ønsker å undersøke hvordan vi som et fagorgan for kunst i offentlige rom kan være med på å skape gode og inkluderende byrom i lokal stedsutvikling, i nabolag der samfunnets verdier møter hverdagens fellesskap. Målet med symposiet er å formidle kunnskap om Klosterenga park spesielt, samtidig som vi undersøker og berører ulike problemstillinger knyttet til vårt fagfelt generelt.

TID: Onsdag 24. mai kl. 09.00 (Registrering og kaffe fra kl. 08.30)

STED: Gamlebyen Loft i St. Halvardsgate 33 i bydel Gamle Oslo

PÅMELDING: lill.stensrud@kul.oslo.kommune.no 

For spørsmål kontakt prosjektleder Lill K. Stensrud tlf. 95 74 66 78

Seminaret er gratis, men krever påmelding.

PROGRAM:

08.30-09.00 Kaffe og registrering

09.00-09.10 Velkommen ved avdelingsleder for Oslo kommunes kunstsamling Daniella van Dijk-Wennberg

Del I: Et kritisk blikk på lokal stedsutvikling

09.10-09.30 Eier og grunnlegger av Natural State Einar Kleppe Holthe: Lokal bærekraft- og stedsutvikling i bydel Gamle Oslo

09.30-10.00 Direktør og sjefskurator for Oslo arkitekturtriennale Christian Pagh: Om å skape meningsfulle steder

10.00-10.30 Nabolagsforeningen Klosterengas Venner ved Vebjørn Torsetnes: Medvirkning – Påvirkning - Samskaping

10.30-10.45 KAFFEPAUSE

Del II: Klosterenga park – et tverrfaglig kunstprosjekt

10.45- 11.15 Prosjektleder i Vann- og avløpsetaten Synnøve B. Halle: Bygge kunst i bekk og bekk i by

11.15-11.45 Landskapsarkitekt for Klosterenga skulpturpark, Dronninga landskap, og professor i landskapsarkitektur på Institutt for urbanisme og landskap ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Rainer Stange: Hva er en skulpturpark i Oslo i vår tid?

11.45-12.15 Avdelingsdirektør i Bymiljøetaten Terje Laskemoen: By- og bekkeøkologi ved Klosterenga park

12.15-13.00 LUNSJ

Del III: Bård Breivik og kunstnerteamet bak Klosterenga park

13.00-13.45 Kunstentreprenør, rådgiver og kurator Sune Nordgren: Bård Breivik og steinen

13.45-14.15 Prosjektleder i Oslo kommunes kunstsamling Lily Vikki: Kunstprosjektet Klosterenga park

14.15-14.30 KAFFEPAUSE

14.30-15.15 Partitur for en lengre samtale: Sune Nordgren i samtale med Kristian Blystad og Jørn Skaare

15.30-16.30 Kunst- og bekkevandring på Klosterenga park