Disse to skal lage kunst til Langøyene

I forbindelse med at det tidligere avfallsdeponiet på Langøyene skal sikres for fremtidig bruk, har det vært satt av midler til kunst. Det har vært avholdt åpen innsendelse og deretter en konkurranse om oppdrag mellom fire kunstnere. Vinneren av den er Mattias Härenstam med prosjektet Alt som før var dødt. I tillegg er Maria Sundby invitert til direkteoppdrag.
Kategori
Nyhet
Publisert
Sist oppdatert: 
Mattias Härenstam på befaring. Foto: Marianne Hall
Maria Sundby på befaring. Foto: Tanja Thorjussen

– Vi har tatt utgangspunktet i Langøyenes historie som avfallsdeponi som rammeverk for kunsten, forteller kurator Tanja Thorjussen som er utpekt til kunstkonsulent av Oslo kommunes kunstsamling, Kulturetaten.

– Det var stor interesse for oppdraget og i overkant av 300 kunstnere søkte til en åpen, innledende runde der fire ble valgt til å delta i en konkurranse der de presenterte forslag. Alle kunstnerne leverte fine og spennende bidrag, og valget falt på Mattias Härenstam og prosjektet Alt som før var dødt. Verket består av en skulpturgruppe som kan minne om planter som kommer opp av jorden. Tittelen har kunstneren hentet fra en kjent svensk salme og henspiller på at naturens gang der det som før var dødt, blir født på ny.

Portrett av Mattias Härenstam. Foto: Kristian Skylstad
Mattias Härenstam: Alt som før var dødt. Illustrasjon: Härenstam

Liv som gror ut av søppelet

Ifølge kuratoren kan verket leses som en kommentar om at Langøyene som før var en søppelplass, nå får nytt liv. Selv sier kunstneren:

– Fortellingen om Langøyene handler til syvende og sist om vårt forhold til naturen og hvordan det forholdet har forandret seg over de siste 120 årene. Da søppelfyllingen ble anlagt i 1902 var naturen stor, vill og kunne svelge uendelige mengder utslipp og avfall. I 2021 er naturen sårbar, temmet og overfylt med søppel, forteller Mattias Härenstam om bakgrunnen for skulpturgruppen.

– Jeg har foreslått en skulpturgruppe med abstrakte former som kan minne om planter som presser seg opp av bakken. Tittelen Alt som før var dødt er hentet fra salmen Den blomstertid nå kommer, som er vanlig å synge på skoleavslutninger i Sverige for å feire at ferien begynner og sommeren er her.

Portrett av Maria Sundby
Siden 2011 har Sundby samlet «skatter» fra strandsonen på Langøyene. Her fra utstilling på Kunstplass. Foto: Henriette Stensdal

Historien fra et fordums Oslo

I tillegg til Härenstams skulpturer er det planlagt et verk til:

– Vi har også satt av midler til et direkteoppdrag til Maria Sundby. Hun har over en lang periode plukket gjenstander på øyene her som på en eller annen måte får en plass i kunstverket hun skal utforme, forteller kuratoren.

Selv sier kunstneren:

– Jeg har i en årrekke arbeidet med Langøyene som tema. Siden 2011 har jeg samlet om lag 1,5 tonn søppel, eller «skatter» fra strandsonen på Nordsiden. Materialet er satt sammen til ulike installasjoner og vist på flere utstillinger i både inn og utland mellom 2013 og nå, forteller Sundby.

– For meg bærer hver og en av disse bitene i porselen, glass eller keramikk på en historie. En fortelling fra en restaurant, et hotell, et hjem i øst eller vest. I hver og en bit bor det en eller mange ulike fortellinger. Glasset fra alle selskapene. Sikringen som ga lys i et hjem. Historien i tingen. Historiene fra et fordums Oslo. Og om det vi etterlater oss.

Ifølge planen skal kunsten ferdigstilles høsten 2022.

Om kunstnerne

Mattias Härenstam: (f. 1971) Bor og arbeider i Oslo. Utdannet ved Kunsthøgskolen i Bergen og Stadelsschule, Frankfurt am Main. Bor og arbeider i Oslo, Jeg har blant annet holdt separatutstillinger ved Vigelandmuseet, Stavanger Kunstmuseum, Kunstnerforbundet, Norske Grafikere, UKS, Fotogalleriet, Konstnershuset (Stockholm), Konstepidemin (Goteborg), Tromsø Kunstforening. Mine er arbeider er blant annet innkjøpt av Nasjonalmuseet, KODE. Stavanger Kunstmuseum, Oslo Kommunale Kunstsamlinger, Nordnorsk Kunstmuseum., Dronning Sonias Kunstfond, Haugesund Billedgalleri, Norsk Kulturråd m. fl. Blant tidligere offentlige oppdrag kan nevnes Universitetsmuseet i Bergen (KORO), Sunnaas sykehus(KORO), Tiller Øst (Trondheim kommune), Bardufoss VGS (Troms Fylkeskommune).

Maria Sundby (f. 1977) bor og arbeider i Oslo, er en aktiv og engasjert samtidskunstner. Utdannet ved Kunsthøgskolen i Oslo, hvor hun mottok sin mastergrad i 2008. Sundby har deltatt på en rekke gruppe- og separatutstillinger, i både i inn- og utland, ved blant annet GAD, Bærum Kunstforening, UKS, Museet Midt-Norge og Kunstplass 10 m.fl. Hun har deltatt på gruppeutstillinger ved Tegnerforbundet, Kunstnerforbundet, Tenthaus, Moscow Museum for Modern Art, og en rekke andre gallerier i blant annet Berlin, New York, Istanbul og Leipzig. Innkjøpt av bla. Norges Bank, Oslo Brann og Redningsetat og Museet Midt Norge. I 2011 ble Sundby tildelt Oslo Bys kunstnerpris for sin fremragende innsats innen Oslos Kunstliv. Sundby har gjennomført flere utsmykkinger i offentlig rom de siste årene.

Kunstkomité

  • Kunstkonsulent: Tanja Thorjussen
  • Oslo kommune Eiendoms- og Byfornyelsesetaten: Bjørn Vadholm
  • Landskapsarkitekt: Asplan Viak, Alf Haukeland
  • Bymiljøetaten: Jon Karl Christiansen
  • Prosjektleder i Oslo kommunes kunstsamling: Marianne Hall