Langøyene

Oslo kommunes kunstsamling er i ferd med å realisere tre kunstverk til Langøyene - et populært rekreasjonsområde i indre Oslofjord som tilbyr gode telt- og bademuligheter en kort båttur fra Aker brygge. Langøyene er preget av en sjelden geologi og et unikt naturmangfold, med flere truende arter man finner få andre steder.

Kategori
Ferdigstilt prosjekt
Sist oppdatert: 
Foto: Halvor Pritzlaff Njerve Oslo kommune

Om prosjektet

Langøyene var Oslo kommunes avfallsdeponi fra 1904 til 1948 hvor det ble levert både husholdnings- og industriavfall. Etter andre verdenskrig ble Langøyene tilrettelagt for bruk og har siden vært et populært friluftsområde. I 2013 kom imidlertid avfall til syne på øya og miljøtekniske undersøkelser viste miljøgifter i høye konsentrasjoner. I 2020 startet Bymiljøetaten og Eiendoms- og byfornyelsesetaten et arbeid med å sikre det tidligere avfallsdeponiet. Prosjektets mål er å sørge for at miljøgifter ikke lekker ut og forurenser Oslofjorden, samtidig er det et miljøtiltak som vil sikre muligheten for bruk av Langøyene i et fremtidig perspektiv. Prosjektet i sin helhet inkluderer ny infrastruktur, oppgradering av servicetilbudet og oppføring av tre kunstverk.

Kunsten

Vinteren 2020 gjennomførte Oslo kommunes kunstsamling en prekvalifisering om kunstprosjekt til Langøyene. Kunstutvalget ønsket seg ett hovedverk ved ankomstområdet og et mindre prosjekt på amfi ved stranda eller annet egnet sted. Det ble spesifisert krav om verk som kunne tåle vær og vind og lages i bestandig, ikke-nedbrytbare materialer. Videre ble det presisert at stedets historie som søppeldeponi var en viktig fortelling, men at utvalget var åpen for en variasjon av utgangspunkt for hva kunsten kunne uttrykke og formidle om stedet.

Kunstneren Mattias Härenstam vant konkurransen med prosjektet Alt som før var dødt, i tillegg fikk kunstnerne Maria Sundby og Andre Scholze direkteoppdrag som del av prosjektet.

Mattias Härenstams Alt som før var dødt er en skulpturgruppe utført i stål som kan minne om spirer som skyter opp fra jorden. Tittelen har kunstneren hentet fra en kjent svensk salme og henspiller på naturens gang, der det som før var dødt blir født på ny. Salmen er vanlig å synge i forbindelse med skoleavslutninger i Sverige for å feire at ferien begynner og sommeren er i anmarsj.

Spirelignende skulptur i grønt landskap. Foto.
© Mattias Härenstam (1971), Alt som før var dødt, 2022 / BONO. Foto: Trond A. Isaksen.

Maria Sundby har laget en installasjon med tittel The Rest in Pieces. Kunstneren har over en lang periode funnet og samlet «skatter» og materialer fra det gamle søppeldeponiet i strandsonen på nordsiden av øya. Hver og en av disse bitene i porselen, glass eller keramikk bærer på en historie. En fortelling fra en restaurant, et hotell, et hjem på østkanten eller vestkanten. Historien er i tingene, fra et fordums Oslo.

Mennesker ser på nedsenket skulptur i grønt landskap. Foto.
© Maria Sundby (1977), The Rest in Pieces, 2022 / BONO. Foto: Trond A. Isaksen.

Andrea Scholzes Familien fra havet er tre bronseskulpturer inspirert av steinkobben - en lokal selart som lever i og rundt Oslofjorden. Selene skal plasseres i fjæra på øyas sørside slik at høyvann og lavvann bestemmer hvor mye av selene som kommer til syne over vannet. Ved høyvann dukker den ene selen opp og ser seg nysgjerrig omkring. Litt etter litt, ettersom vannet blir lavere, følger de to andre selene etter. Ved lavvann er alle tre selene synlige, og ligger bedagelig og soler seg i strandkanten.

© Andrea Scholze, Familien fra havet. Foto: Trond A. Isaksen.

Detaljer

Prosjektdetaljer
Type prosjekt Permanent
Kunstnere Mattias Härenstam, Maria Sundby og Andrea Scholze
Kunstkonsulent Tanja Thorjussen
Kunstfaglig prosjektleder Marianne Hall, Oslo kommunes kunstsamling
Medlemmer i kunstutvalget Eiendoms- og byfornyelsesetaten ved Bjørn Vadholm, Bymiljøetaten ved Jon Carl Christiansen og Asplan Viak ved Alf Haukeland
Byggherre Eiendoms- og byfornyelsesetaten
Adresse Langøyene, indre Oslofjord
Forventet ferdigstillelse Våren 2023