In Situ Klosterenga - Et kuratert sideprogram

Sommeren 2023 har Klosterenga park offisiell åpning. Over 30 år er gått siden Bård Breivik (1948-2016) initierte dette visjonære kunstprosjektet som opprinnelig var et samarbeid med Bydelsadministrasjonen, og del av satsningen Miljøbyen Gamle Oslo. 

Breiviks bydelspark er Oslo kommunes største kulturpark og satsning på kunst i offentlige rom etter at Vigelandsparken ble oppført for over hundre år siden. 

Nå er Kulturetaten ved Oslo kommunes kunstsamling med på å ferdigstille Breiviks livsverk i et tverretatlig prosjekt ledet av Vann- og avløpsetaten sammen med Bymiljøetaten, Bydel Gamle Oslo og Byantikvaren.

Kategori
Nyhet
Publisert
Sist oppdatert: 
Utsnitt av steinskulpturer i Klosterenga park. Foto
Grotten under montering. Vannskulpturen er delfinansiert av Sparebankstiftelsen DNB. Foto: Ingvild Brekke Myklebust

I månedene frem mot åpning vil Oslo kommunes kunstsamling gjennom en rekke faglige arrangement løfte frem Klosterenga park og den kompleksiteten som ligger i dette prosjektet. Under tittelen In Situ Klosterenga har vi kuratert et eget sideprogram som vil belyse parkens mange historier og tverrfaglige tilnærming. Dette vil være en formidlingssatsning med det mål å øke kunnskapen om Klosterenga park spesielt, der vi samtidig undersøker ulike problemstillinger knyttet til vårt fagfelt generelt.

En av flere kunnskapsproduksjoner vi vil presentere gjennom In Situ Klosterenga er et eget fagsymposium til våren som vektlegger Klosterenga som byutviklingsprosjekt. I tillegg til fysiske fagarrangement vil vi også drive digital formidling av prosjektet både gjennom sosiale medier og vårt månedlige nyhetsbrev der ulike aktører i relasjon til prosjektet presenteres.

I denne måneden, i årets første nyhetsbrev, har vi et portrett av kunstner Kristian Blystad (1946). Etter at Bård Breivik døde i 2016 har Blystad vært kunstnerisk ansvarlig for ferdigstillelsen av Klosterenga park. Blystad er blant annet utnevnt til kommandør av St. Olavs Orden for sin innsats som billedhugger, han har mottatt Anders Jahres Kulturpris, vært Festspillkunstner, gjort en rekke betydelige offentlige utsmykningsoppdrag både i inn- og utland, samt er innkjøpt av markante norske kunstinstitusjoner. I likhet med Bård Breivik har Kristian Blystad gitt norsk steinskulptur en renessanse, og bidratt til en fornyelse av skulpturtradisjonen i en dristig videreutvikling av sjangeren.