Panelsamtale: Midt i historien – Hvordan forvalte byens kunstsamling for fremtiden?

I år har Oslo 400-årsjubileum, og vi har tatt initiativ til å etablere et nytt kunstverk til byen som er under tilblivelse og vil ferdigstilles i november.

Mens vi venter har vi hatt gleden av å invitere til flere arrangementer som belyser temaer og problemstillinger knyttet til oppdraget og kunstverket som er i ferd med å bli til. Neste i rekken er en panelsamtale onsdag 5. juni kl. 18:00 på Gamle Munch.

Kategori
Arrangement
Dato for arrangement
Sist oppdatert: 
Foto av en statue over Hans Egede stående foran Deichmanske bibliotek.
Nic Schiøll: Hans Egede (1686-1758), 1965, ved Trefoldighetskirken. Foto: Trond A. Isaksen

Kunst til byjubileet

På det første av vårens tre arrangementer introduserte vi i Oslo kommunes kunstsamling, oppdraget om et nytt kunstverk til byjubileet og kunstner Sille Storihles vinnerprosjekt. 

På det andre arrangementet inviterte vi arkeolog og seniorforsker Torgrim Guttormsen til å snakke om intensjonen bak oppføringen av minnemonumenter i Oslo og hva de symboliserte i sin samtid, som vitnesbyrd på det han beskriver som datidens “forestilte fellesskap”.

Om panelsamtalen

I dette tredje arrangementet har vi invitert tre fagpersoner, Ana María Bresciani, Rana Issa og Helge Jordheim, til å delta i en panelsamtale der vi skal reflektere over ulike problemstillinger Oslo kommunes kunstsamling støter på som samlingsforvalter og oppdragsgiver for ny kunst i offentlig rom.

Samtalen ledes av Martin Berner Mathiesen, kurator samling og formidling i Oslo kommunes kunstsamling, og vil sentreres rundt tre spørsmål:

  1. Hva vil det si at fortiden fremdeles preger vår samtids offentlige rom og møteplasser?
  2. Hvordan bør Oslo kommunes kunstsamling, som både er forvalter av en kunsthistorisk samling og oppdragsgiver for ny kunst, forholde seg til "forestilte felleskap"?
  3. På hvilke måte kan Oslo kommunes kunstsamling, som er oppdragsgiver for fremtidens kunsthistorie, forholde seg til fremtidens publikum?

Praktisk informasjon

Tid: Onsdag 5. juni kl. 18:00

Sted: Gamle Munch på Tøyen

Arrangementet er gratis og åpent for alle.

Kafeen på Gamle Munch vil være åpen. Vi oppfordrer alle til å handle det de ønsker før arrangementet begynner.

Om deltakerne

Ana María Bresciani

Ana María Bresciani er kurator og skribent, for tiden ansatt i KORO - Kunst i offentlige rom i en prosjektgruppe for det nye regjeringskvartalet. 

Hun har tidligere vært seniorkurator for moderne og samtidskunst ved Henie Onstad Kunstsenter, der hun utviklet utstillinger, publikasjoner og formidlingsprogrammer. Bresciani har også kartlagt proveniensen til verk i samlingen datert før 1945 og utviklet strategier for innkjøp for å diversifisere samlingen. Hun har i tillegg kuratert en rekke separatutstillinger.

Portrettfoto i svart-hvitt av Ana María Bresciani.
Kurator og skribent Ana María Bresciani. Foto: Signe Fuglesteg Luksengard

Rana Issa 

Rana Issa er forfatter, oversetter og kulturprodusent med fokus på litterære og kunstneriske praksiser koblet til arabisk kulturhistorie. 

Issa jobber i skjæringspunktet mellom humanisme, aktivisme og akademisk nysgjerrighet, og hennes arbeider har vært inkludert i ledende tidsskrifter, plattformer og utgivelser.

Hun samarbeider også med internasjonale kunstnere innen film, performance, visuell kunst og skulptur. Boken hennes The Modern Arabic Bible ble utgitt i år av Edinburgh University Press.

Portrettfoto av Rana Issa.
Forfatter, oversetter og kulturprodusent Rana Issa.

Helge Jordheim

Helge Jordheim er professor i kulturhistorie ved Universitetet i Oslo. Han har gitt ut en rekke bøker, blant annet om 1700-tallets idé- og kulturhistorie, og om begrepshistorie og filologi.

Nylig ga han ut den kritikerroste boka Berlin. Byen og historien, hvor han tar leseren med på en langsom vandring gjennom viktige steder i dagens Berlin – og samtidig inn i byens historie.

Portrettfoto av professor Helge Jordheim.
Professor i kulturhistorie Helge Jordheim. Foto: Camilla Kottum Elmar.

Om kunst til byjubileet

Oslo kommunes kunstsamling har tatt initiativ til å markere byjubileet med et nytt kunstverk til byen. I 2022 ble det gjennomført en åpen utlysning der byens kunstnere kunne melde sin interesse for oppdraget.

Hele 156 kunstnere meldte sin interesse, og seks av disse ble invitert inn i konkurransen. Disse var Hanan Benammar og Mattias Cantzler, Marthe Ramm Fortun, Helle Siljeholm, Sille Storihle og Ayatgali Tuleubek. Sommeren 2023 ble det klart at Sille Storihle fikk oppdraget med prosjektet Open Call.