Bygata øst Furuset

Arbeidet med å bygge en ny gate på Furuset, Bygata øst, pågår for fullt. Billedkunstner Sayed Sattar Hasan har fått oppdraget om å lage kunst til området, som er planlagt ferdigstilt høsten 2024.

Kategori
Pågående prosjekt
Prosjektperiode
2023-2024
Sist oppdatert: 
En buss stopper opp for en person med hund som krysser et fotovergangsfelt. Rendering.
Illustrasjon: Oslo kommune.

Bakgrunn

Bygata øst Furuset er et av de første tiltakene som realiseres som følge av områdereguleringen på Furuset.

Gaten blir 320 meter lang, totalt 21 meter bred, og skal forbinde Søren Bulls vei ved Trygve Lies plass i vest og Granstangen i øst.

Om kunstprosjektet

På vegne av Oslo kommune jobber kunstutvalget (se detaljer nedenfor) med kunsten til Bygata øst Furuset som skal ferdigstilles høsten 2024. 

Utvalget har jobbet etter følgende forutsetninger:

  • Kunsten medvirker til historiefortelling og representasjon
  • Kunsten er åpen, gir rom for tolkninger og kommuniserer
  • Sørge for å gi kunsten autonomi og plassering som gir en god lesning for de mange
  • Kunstneren utforsker tradisjon, kulturarv og tilhørighet
  • Fokus på bestandighet i materialvalg, samt integrering av kunst som også kan ha en praktisk funksjon
  • Kunsten spiller på lag med arkitekturen, men kan også være en motspiller
  • Kunstneren og kunsten assosieres til lokale miljøer og samhold, og peker samtidig mot globalismen vi alle er en del av
  • Kunsten kan gi Furuset en tydelig identitet

Valg av kunstner

Etter en prosess med presentasjoner og vurdering av flere kunstnerskap i kunstutvalget, fikk billedkunstner Sayed Sattar Hasan oppdraget om å lage kunsten til Bygata øst Furuset.

Følgende steder er prioritert for kunst:

  • Holdeplassarealene i Bygata øst
  • I regnbed nærmest holdeplassareal i nord

Det er en målsetting at historiefortellingen i kunsten også kan bygges ut videre og bli kunst til torgområdene på Furuset.

Om kunstneren

Sayed Sattar Hasan (f. 1979) er en kunstner som gjennom ulike medier undersøker tematikk knyttet til identitet og tilhørighet. Selv definerer han seg som «half Pakistani, a quarter English, Irish by proxy og helt norsk». 

Hasan har den siste tiden utviklet sitt alterego Hasansen, en pakistansk-britisk appropriasjon av den norske polfareren Fridtjof Nansen. Med dette alteregoet har han fordypet seg i tradisjonelle norske og pakistanske håndverksteknikker.

Foto av person som bærer en stor kjelke over hodet ute i en snødekt landskap.
Kunstner Sayed Sattar Hasan / Hasansen.

Kunsten til Bygata øst

Hasan vil skape et kunstverk i form som en sittebenk på begge sider av busstoppet, samt en skulptur til Regnbed. 

Det er en ambisjon at verket skal bli en identitetsmarkør som feirer lokal identitet og gjør stedet mer relevant for dem som bor der. Sittebenkene og skulpturen henter inspirasjon fra den tradisjonelle charpai (daybed) og hans prosjekt Hasansen kjelke, og må sees i lys av kunstnerens utforskning av tradisjon, kulturarv og tilhørighet.

Illustrasjon av en rød, lang benk.
Illustrasjon: Sayed Sattar Hasan

Ferdigstillelse

Prosjektet forventes ferdigstilt høsten 2024.

Detaljer

Prosjektdetaljer
Type Prosjekt Permanent
Kunstner Sayed Sattar Hasan
Kunstkonsulent Vibeke Christensen
Kunstfaglig prosjektleder Marianne Hall, Oslo kommunes kunstsamling
Tiltakshaver Bymiljøetaten
Entreprenør PA Entreprenør AS
Landskapsarkitekt Bymiljøetaten
Medlemmer i kunstutvalget Sissel Vestervik Mordt, Bymiljøetaten
Halvor Voldstad, Bydel Alna
Vibeke Christensen, Mesén
Marianne Hall, Oslo kommunes kunstsamling
Område Furuset, bydel Alna
Forventet ferdigstillelse Høst 2024