Kunst i offentlig rom og byutvikling i Hovinbyen

Kunst i offentlig rom og byutvikling i Hovinbyen er et utviklingsprosjekt der Oslo kommune har samarbeidet med KORO om å realisere kunstprosjekter i Hovinbyen. 

Prosjektets mål var å undersøke hvordan kunst og kunstnere kan bidra til utviklingen av Hovinbyen, i forlengelsen av Oslo kommunes eksisterende satsing på kunst i offentlig rom.

Kategori
Ferdigstilt prosjekt
Prosjektperiode
2018-2023
Sist oppdatert: 
En person danser bortover på grus. I bakgrunnen står et brakkebygg. Foto.
Mia Habib Production: HOW på Økern. Foto: Yaniv Cohen

Bakgrunn for prosjektet

Hovinbyen er et svært viktig satsningsområde i byen og i Kommuneplanen 2015, «Oslo mot 2030», er transformasjonen av Hovinbyen helt sentral i utviklingen av nye flerfunksjonelle bolig- og næringsområder i Oslo.

Det som en gang var byens periferi er i dag sentrum i byutviklingen og Hovinbyen skal bli en integrert del av det urbane Oslo. Totalt vil det bo og jobbe like mange mennesker i Hovinbyen om 30 år som det i dag bor i hele Trondheim. Samtidig skal fire eksisterende bydeler få én overbygning og sees i sammenheng. Hovinbyen blir både en identitetsparaply og et sammenhengende urbant område som vil binde det nåværende Oslo sentrum og bebyggelsen i Groruddalen sammen.

Kunst i offentlig rom og byutvikling i Hovinbyen hadde som mål å utvikle metoder for å inkludere kunstnere på tidlige stadier i byutviklingen, ikke kun som utsmykning i byggefase, men som kompetanse i planleggingsfasen. 

Fire kunstnere/kunstnergrupper ble invitert med i prosjektet. Disse var Assemble Studio, som gjennomførte et forprosjekt i 2019-2020, Mia Habib Productions og Counterfactual, Kunstnerboligforeningen og Lars Ø Ramberg/Studio Ramberg, som alle gjennomførte kunstprosjekter i perioden 2020-2023.

Assemble Studio - Art in Hovinbyen

Assemble Studio er et tverrfaglig studio med lang erfaring fra prosjekter der forholdet mellom bygde miljøer og bruken av de utforskes. De ble invitert til gjennomføre et forprosjekt i 2019 ledet av arkitekten James Binning

Forprosjektet består av en stedsanalyse og anbefalinger til videre arbeid med kunst i Hovinbyen. Resultatet er Art in Hovinbyen med rapporten Art in Hovinbyen - Atlas.​ 

En person jobber med treverk på et lyst verksted. Det henger, står og ligger verktøy og materiale rundt. Foto.

Mia Habib Productions og Counterfactual - HOW

HOW av Mia Habib Productions og Counterfactual ble gjennomført 2020-2021. 

Prosjektet var todelt: Første del var en workshop med byggfagelever som ble gjennomført i Kaffelageret på Filipstad i 2021. Prosjektet var et samarbeid mellom Mia Habib Productions og Counterfactual ved Namik Mackic og Eirik Nesheim. 

Andre del besto av en installasjon, en utstilling og en danseforestilling som ble gjennomført på Økern i perioden september til oktober, i samarbeid med billedkunstner Trond Solberg, lysdesigner Ingeborg Olerud og lydkunstner Jassem Hindi, for å nevne noen.

To mennesker klatrer opp mot en liten steinhaug på en parkeringsplass. I bakgrunnen ligger en person med føttene opp mot himmelen. Foto.
Mia Habib Production: HOW på Økern. Foto: Yaniv Cohen
Mer om Mia Habib Productions og Counterfactual - HOW

Kunstnerboligforeningen - Selvbyggeren

Kunstnerboligforeningen er et kunst- og boligpolitisk prosjekt som ble opprettet i 2020 med mål om å bygge rimelige kunstnerboliger i Hovinbyen i Oslo. Prosjektet er inspirert av den sosiale boligbyggingen på 1950- og 60- og 70-tallet, spesifikt kunstnerboligene på Ekely og på Bøler.

Kunstnerboligforeningen består av kunstnerne Steffen Håndlykken, Ruben Steinum og Ina Hagen, og Arild Eriksen og Cathrine Finnema fra arkitektkontoret Fragment. Sammen med kunstnerne Sigrid Espelien, Anna Ihle, Sverre Wyller og Ane Hjort Guttu har de utviklet prosjektet Selvbyggeren.

Selvbyggeren bygger videre på kunstnerboligprosjektet ved å sette kunstnernes produksjonsvilkår i forbindelse med helheten i den produktive byen, og kunstnernes levekår sammenheng med ikke-kommersiell boligutvikling og beboerdrevet bygningsutvikling. Og ikke minst engasjere kunstnere for å belyse boligspørsmål.

Kunstprosjektet Selvbyggeren består av et midlertidig bygg, en paviljong, som ble realiseres høsten 2022 på en gressplen nær Løren skolen.

Åtte mennesker står samlet foran en paviljong i tre. Foto.
Kunstnerboligforeningen med kunstnere. Fra venstre: Ruben Steinum, Sverre Wyller, Ina Hagen, Anna Ihle, Sigrid Espelien, Steffen Håndlykken, Arild Eriksen og Cathrine Finnema. Foto: Sol Archer

Lars Ø ramberg/Studio Ramberg - Økern!

Lars Ø Ramberg er en av kunstnerne som ble invitert til å lage et prosjekt for Økern i 2020, med utgangspunkt i Økernblokka. 

Ramberg ble invitert til å gjennomføre et kunstneropphold på stedet, og i samarbeid med oppdragsgiverne og Økern sentrum ANS, eierne av blokka, se på mulighetene for kunst i planleggingen av fremtidens Økern. 

Ramberg fikk atelier i Økernblokka der han over en toårsperiode samlet folk for å lære om Økern. Resultatet av oppholdet var ti forslag til hvordan kunstverk kan inkluderes i prosessen mot et nytt Økern, og et stort kunstverk av lyselementer på Økernblokka: TILLIT

Lysinstallasjon på høyblokk som viser ordet Tillit på Økern
TILLIT på Økern © Lars Ø Ramberg / BONO 2023. Foto: Trond Isaksen.

Fredag 14. oktober 2022 arrangerte Oslo kommunes kunstsamling seminaret KUNST I BY OG NABOLAGSUTVIKLING på Økern. Seminaret tematiserte kunstens rolle i byutviklingen.

Her snakket blant annet Lars Ø Ramberg om hvordan han jobbet med Økern som materiale for kunst.

Video: Kunst i offentlig rom og byutvikling i Hovinbyen, seminar. 14. oktober 2022. Økern. Del 6

Under seminaret "Kunst i by og nabolagsutvikling" 14. oktober 2022 på Økern, holdt Lars Ø Ramberg et innlegg der han forteller om hvordan han jobber med Økern som materiale for kunst. Video: Lumo Polar

Detaljer

Prosjektdetaljer
Type Midlertidig
Kunstfaglig prosjektleder Mari F. Sundet