Bentsebrua skole

Bentsebrua skole i Treschows gate ved Akerselva blir en ny ungdomsskole beregnet for rundt 540 elever. Skolens navn refererer til tomtens beliggenhet ved Bentsebrua som opprinnelig stod ferdig i 1901, i et område som bærer på en rik industrihistorie. Kunstnerne Camilla Steinum og Liv Bugge har fått oppdraget om å utforme kunst til uteområdet på den nye skolen.

Kategori
Pågående prosjekt
Prosjektperiode
2021 - 2024
Sist oppdatert: 
Illustrasjon: Ola Roald Arkitektur

Om prosjektet

Ola Roald Arkitektur står bak det nye skolebygget i samarbeid med landskapsarkitektene Gullik Gulliksen. Byggets arkitektur er inspirert av områdets historie og refererer til bygningstypologien man historisk fant langs Akerselva, gjerne fabrikkbygg - store teglbygg med en variert volumoppbygging ut fra programmatisk innhold, økonomi og tilgjengelig tomteareal. I tillegg til vanlig skoledrift vil det nye bygget romme en flerbrukshall med tre saler samt areal som kan disponeres som ungdomsklubb på kveldstid. Det har vært fokus på å skape rom som legger til rette for sosiale møteplasser og kulturell aktivitet – både for elever og lokalmiljø. 

Bentsebrua skole blir bygget etter Oslo Kommune sine miljøkrav og vil blant annet ha solcellepaneler på taket for å innfri disse.

Kunstplan

Skolens kunstplan legger føringer for at kunsten skal være tilgjengelig til alle døgnets tider og skal inngå i skoleområdet til berikelse og refleksjon for elever, lærere og besøkende.

Seks kunstnere ble invitert til en lukket konkurranse om oppdrag til to kunstprosjekter til den nye skolen på Sagene. Kunstutvalget hadde et ønske om at både kunstnere med og uten erfaring fra offentlige kunstprosjekter ble invitert.

De respektive kunstnerne var Gardar Eide Einarsson, Ayatgali Tuleubek, Ane Mette Hol, Marius Engh, Liv Bugge og Camilla Steinum. De to sistnevnte ble valgt til oppdraget.

Kunstnere

Camilla Steinum (f. 1986) bor og arbeider i Berlin og Oslo. Hun er utdannet fra KHiO med MFA ved Kunstakademiet i 2012. 

Verket Pusterom består av en bronseskulptur i en organisk form perforert med hull som slipper gjennom sollyset. Skulpturen har en høyde på omtrent 1,5 meter og skal kunne fungere som en fredelig kokong hvor elever kan trekke seg tilbake og få en pause i en hektisk skolehverdag. Rent estetisk og formmessig vil verket finne en naturlig plass på skolens nedre grøntområde som grenser til gangveiene langs Akerselva. 

Liv Bugge (f. 1974) bor og arbeider i Oslo. Hun er utdannet fra KHiO ved Kunstakademiet i 2001 og har en post-graduate fra Hoger Instituut Voor Schone Kunsten i Belgia i 2003. 

Verket Himmelspeilet består av et støpt betong-område hvor himmelhvelvingen og dens stjerner speiles ved hjelp av rundt 150 skårne og slipte steiner plassert innenfor et messinggrid med en diameter på syv meter. Verket skal inspirere betrakteren til å løfte blikket mot stjernehimmelen, og reflektere over våre kosmiske omgivelser og historiske forståelse av denne.

Detaljer

Prosjektdetaljer
Type prosjekt Permanent
Kunstnere Camilla Steinum og Liv Bugge
Kunstkonsulent Are Blytt og Hans Christian Skovholt
Kunstfaglig prosjektleder Marianne Hall, Oslo kommunes kunstsamling
Medlemmer i kunstutvalget Oslobygg ved Pia Sylvie Berg, Utdanningsetaten ved Jan Tore Haugen Brunstad, Ola Roald Arkitektur ved Espen Schulze, Gullik Gulliksen ved Heidi Borgersen
Arkitekt Ola Roald Arkitektur
Landskapsarkitekt Gullik Gulliksen AS
Byggherre Oslobygg
Adresse Treschows gate
Forventet ferdigstillelse Høst 2024