Refstad skole

Refstad skole i bydel Bjerke bygges på ny etter at den tidligere skolen måtte rives pga. alvorlige setningsskader. Den nye barneskolen vil huse i overkant av 800 elever. Byggeprosjektet er et komprimert og mettet prosjekt med god utnyttelse av arealet med blant annet et annerledes og spennende uteområde på skolens tak. 

Kunstnerne Marianne Brekke og Viel Bjerkeset Andersen har fått oppdrag om å utforme kunst til den nye skolen.

Kategori
Pågående prosjekt
Sist oppdatert: 
Illustrasjoner: Asplan Viak

Om skolen

Selve bygningsmassen til den nye skolen består av tre moduler og byggets form gir et mykt inntrykk med sin fasadekledning i rød stående trepanel. Selve skoletomten er liten, men elevene har tilgang til nabotomtenes grønt- og idrettsanlegg. 

Skolebygget er godt tilpasset landskapets kuperte terreng, noe som gir skolegården mange intime uterom i flere plan. Det nye skolebygget aktiviserer også byggets tak - her blir det både ute-klasserom og skolegård.

Foto av fem personer i et atelier.
Kunstutvalget på atelierbesøk hos Viel Bjerkeset Andersen.

Om kunstprosjektet

I kunstplanen for Refstad skole er det lagt vekt på å spille på lag med noen av funksjonene de ulike stedene skolen har. Skoletorget i uteområdet og en korridor ved inngangspartiet til Aktivitetsskolen (AKS) ble utpekt som ønskede arealer for kunstprosjekter.

Utendørs

Uteprosjektet er tenkt som et identitetsskapende prosjekt. Skoletorget blir en sentral plass både for skolens brukere, men også for nærmiljøet. Hovedinngangen til skolen befinner seg i dette området der torget blir en samlingsplass, tilrettelagt med trappeamfi og små øyer med beplantning.

Innendørs

Prosjektet innendørs skal oppføres i et areal hvor det blir mye gjennomtrekk. Korridoren har en lang monoton form og er uten vindu og følgelig dagslys. Kunstutvalget ønsker å løfte – og gjøre noe med opplevelsen av å gå gjennom korridoren – med kunst som gir arealet en god opplevelse.

Om kunstprosjektene

I konkurranse med tre andre kunstnere vant Viel Bjerkeset Andersen (f. 1963) oppgaven om å utforme kunst til Skoletorget. Verket Mellomlanding er et stort skulpturelt arbeid utført i farget betong og henter inspirasjon fra myten om Det flygende teppe. Teppet ser ut til å ha brålandet i en frosset bevegelse midt på Skoletorget, mellom byggenes innganger, og med god utsikt utover det fallende landskapet. Klar til å ta av for reisen videre.

Skulpturen vil kunne romme mange barn og ulike eventyr. Og som tittelen på verket henspiller til kan den også være en metafor for det midlertidige stoppestedet skolen er i barnas liv.

Modell av Viel Bjerkeset Andersens Mellomlanding.
Steinprøver til Mellomlanding.
Mellomlanding i prosess.

Marianne Brekke (f. 1965) ble gjennom direkteoppdrag valgt ut til å utforme kunst til korridoren. Arbeidet blir et integrert arbeid på vegg; et veggmaleri som fører lyset inn i det langstrakte rommet. 

Brekke er maler, og i hennes arbeider benytter hun fargesammensetninger der hun beskriver lyset til bestemte tider av døgnet. Fargetoner og horisontale striper skaper stemninger av ulike lysforhold. Grunnideene for fargene henter hun fra modernismens fargeteorier, og hun arbeider ofte med komplementærkontrastene. Hvert arbeid kan være en ny frekvens, en illusjon som hentes inn for å skape bestemte stemninger eller beskriver av rommets karakter, størrelse eller form.

Modell av Marianne Brekkes veggmaleri.

Eksisterende kunst

I tillegg til den nye kunsten vil marmorskulpturen Eplefrukt av Øyvind Åstein (f. 1943) og veggobjektene Frukt i flukt av Hanne Kathrine Berg (f. 1956) bli plassert i tilknytning til kantinearealet på skolen.

Disse arbeidene var opprinnelig utført da skolen første gang åpnet i 2005. Kunstverkene spiller på selve skoletomten som opprinnelig huset et gartneri og en eplehage, og således minner oss om stedets historiske grunn.

Detaljer

Prosjektdetaljer
Type prosjekt Permanent
Kunstnere Marianne Brekke og Viel Bjerkeset Andersen
Kunstkonsulent Anita Hofgaard
Kunstfaglig prosjektleder Marianne Hall, Oslo kommunes kunstsamling
Arkitekt AsplanViak AS
Landskapsarkitekt Gullik Gulliksen AS
Medlemmer i kunstutvalget Oslobygg ved Irene Vedøy
AsplanViak AS ved Torunn Stensheim
Gullik Gulliksen AS ved Ingrid Ruud
Utdanningsetaten ved Jan Tore Haugen Brunstad
Refstad skole ved Magnus Nesset-Kristiansen
Byggherre Oslobygg
Adresse Bredtvedtveien 2, 0950 Oslo
Forventet ferdigstillelse 2024