Voldsløkka skole

Voldsløkka skole i bydel Sagene grenser til de store grøntarealene på Voldsløkka med idrettsbaner og Oslo skatehall. Prosjektet omfatter et nybygg samt rehabilitering av det verneverdige Heidenreich-bygget. Ungdomsskolen skal huse omtrent 800 elever. 

Tre kunstnere har utformet kunst til skolens inne- og uteområde.

Kategori
Ferdigstilt prosjekt
Prosjektperiode
2020 - 2024
Sist oppdatert: 
Illustrasjoner: SPINN Arkitekter og Kontur Arkitekter AS

Om prosjektet

Voldsløkka skole er et prosjekt for både skole og kultur. Utbyggingen inkluderer etablering av en kulturstasjon som blir en av Norges største av sitt slag. I det verneverdige Heidenreich-bygget blir det kultursal og kulturstasjon med blackbox, dansesal og øvingsrom. Her vil det i regi av Oslo kulturskole tilbys undervisning i musikk, dans, teater og visuell kunst.

Skolen og kulturstasjonen er et pilotprosjekt for Meråpen skole og Oslonøkkelen. Dette vil gi byens borgere utvidet og enklere tilgang til skolens lokaler også på ettermiddag, kveld og i helgene.

Skoleanlegget har høye miljøambisjoner og bygges som plusshus etter definisjon av Futurebuilt. Skolens uteområde blir en integrert del av det omkringliggende nærområde og supplerer det med nye funksjoner og aktiviteter. Skolegården benytter vegetasjon og overvannshåndtering som ressurs for å skape gode og varierte uterom. Naturlige ganglinjer vil dele skolens uteområde inn i romslige øyer omkranset av brede kanaler. Øyne vil fungere som ulike soner for aktivitet og lek.

Kunsten

I skolens kunstplan skisseres et ønske om kunstverk som vekker interesse og stimulerer nysgjerrighet for visuell tenkning. Kunstverk som bidrar til undring og refleksjon, som kommuniserer godt med skolens brukere, og tilfører skolens ute- og innerom en ekstra estetisk og intellektuell dimensjon.

Veggmaleri over tre etasjer på Voldsløkka skole. Foto.
Ingrid Toogood: Da vinduet ble åpnet, 2023. Foto: Trond A. Isaksen

Våren 2020 ble det utlyst en åpen prekvalifisering hvor syv kunstnere ble invitert med inn i konkurranse. Andres Dahl Monsen og Anders Holen ble vinnere av konkurransen, i tillegg er Ingrid Toogood invitert til å utforme kunst til skolen gjennom et direkteoppdrag.

Anders Dahl Monsens (f. 1980) Læringsmolekylet er et skulpturelt arbeid utformet i bemalt stål som plasseres i uteområdet. Verket tar utgangspunkt i et molekyl som er ansvarlig for hjernens evne til læring. I skulpturen er de molekylære byggesteinene byttet ut med en samling meningsbærende og dagligdagse objekter som elevene kan kjenne seg igjen i. 

Objektene balanserer hårfint oppå hverandre og danner en bue. Skulpturen er et lekende element i skolegården med et rikt tolkningspotensiale.

Video: Anders Dahl Monsen om Læringsmolekylet (2023)

"Tanken er at skulpturen er en balansekunst hvor alle disse objektene står oppå hverandre og er i fare for å falle sammen. Og det er vel litt av den balansekunsten det er å være et menneske, og å være ung. Å balansere alle disse ballene gjennom livet."

Anders Holens (f. 1986) Lumen er et verk til skolens bibliotek. De skulpturelle lampene er utført i glass, baserer seg på ideen om det som skjer i menneskehjernen når vi tilegner oss kunnskap.

Fire skulpturelle lamper henger i taket i et bibliotek. Foto.
Anders Holen: Lumen (2023). Foto: Trond A. Isaksen

Menneskehjernen gnistrer av elektrisitet - formene i verket baserer seg på de delene av hjernen som er mest aktive når vi tilegner oss ny kunnskap.

Video: Anders Holen om Lumen (2023)

"Formene tar utgangspunkt i en del av hjernen som er veldig aktiv når man opplever noe nytt."

Ingrid Toogoods (f. 1976) monumentale veggmaleri Da vinduet ble åpnet strekker seg over flere etasjer i skolens trapperom. 

To ungdommer står langs et rekkverk. De skuer opp på et veggmaleri. Foto.
Ingrid Toogood: Da vinduet ble åpnet, 2023. Foto: Trond A. Isaksen

Verket skaper illusjoner av rom og tekstur på den langstrakte veggflaten, også med innslag av speilfigurer. Med dette tar hun noen ekstra steg og utfordrer tradisjonene i maleriet.

Video: Ingrid Toogood om Da vinduet ble åpnet (2023)

"Jeg hadde lyst til å lage noe til elevene som skulle gi energi og glede. Og samtidig lage noe som viser det uperfekte. Der en tenker at alt er mulig, alt er lov."

Detaljer

Prosjektdetaljer
Type prosjekt Permanent
Kunstnere Anders Dahl Monsen, Anders Holen og Ingrid Toogood
Kunstkonsulent Endre Aalrust og Ole Martin Lund Bø
Kunstfaglig prosjektleder Marianne Hall, Oslo kommunes kunstsamling
Medlemmer i kunstutvalget Oslobygg ved Øystein Johansen, Utdanningsetaten ved Cathrine Juul, Kulturskolen ved Patrick Ekberg Sørensen, Spinnarkitekter AS / KONTUR AS ved Miriam Sivertsen, Østengen & Bergo AS ved Kari Bergo
Arkitekt Spinnarkitekter AS / KONTUR AS
Landskapsarkitekt Østengen & Bergo AS
Byggherre Oslobygg
Adresse Uelands gate 85
Forventet ferdigstillelse Høst 2023