Slemdal skole

Slemdal skole er rehabilitert og utvidet med nytt bygg, i tillegg til at skolens uteareal er oppgradert. 

Kunstnerne Johannes Høie og Gisle Harr har laget hvert sitt kunstprosjekt inne og utendørs til skolen.

Kategori
Ferdigstilt prosjekt
Prosjektperiode
2018-2024
Sist oppdatert: 
Foto av barn som sitter ved siden av skulptur som viser Per Aabel.
Per Aabel, Lokale Helter (2021-2024) ved Slemdal skole. © Gisle Harr / BONO. Foto: Trond A. Isaksen

Om skolen

Slemdal skole ble grunnlagt av Nanna Scheel (1857–1922) i 1898. Scheel startet skolen i første etasje i sin egen villa i Frognerseterveien, som nå er revet.

Samme år, i 1898, åpnet Holmenkollbanen, Nordens første forstadsbane. Dette resulterte i økt tilflytting til området som på sikt tvang fram utvidelse av skolen.

I 1911 ble det derfor satt opp et større skolebygg som i dag går under navnet Gamleskolen. I 1939-40 ble Hovedbygget ført opp. Dette ble senere okkupert av tyskerne frem til 2. verdenskrigs slutt.

Oversiktsfoto over Slemdal skole, 1952. Foto: Widerøes Flyveselskap / Vilhelm Skappel / Oslo byarkiv
Slemdal skole, ca. 1950. Foto: Ukjent / Oslo byarkiv

Om byggeprosjektet

Hovedmålene for rehabiliteringen og utvidelsen av skoleanlegget har vært å samle all kjernevirksomhet i ett skolebygg, ivareta tomtens naturlige terreng og vegetasjon, skape størst og best mulige utearealer, ivareta verneverdier og etablere en tryggere trafikkavvikling rundt skolen.

Bygningene

Slemdal skole består nå av tre bygg: Den vernede gamleskolen fra 1911, det eksisterende og vernede hovedbygget fra 1939-40 med tilbygg og påbygg samt et nybygg.

Uteområde

Skolens utearealer er opparbeidet med et variert aktivitetstilbud og sittemuligheter for bruk i og utenfor skoletiden. Dette skal stimulere til aktivitet, sosialt samvær og ro, både for skolens elever og nærmiljøet.

Illustrasjon: Arch Uno AS
Illustrasjon: Arch Uno AS
Illustrasjon: Arch Uno AS

Kunstprosjektet

Kunstutvalget ønsket at kunstprosjektene skulle befinne seg inne i nybygget og ute i skolegården.

Valg av kunstnere

Etter en prosess med presentasjoner og vurdering av flere kunstnerskap i kunstutvalget, fikk kunstnerne Johannes Høie og Gisle Harr oppdragene om å lage kunst.

Om kunstnerne og kunsten

Kunsten inne

Johannes Høie (f. 1981) er utdannet ved bl.a. Konsthochschule Berlin, Kunstakademiet I Bergen og Statens kunstakademi i Oslo.

Han jobber hovedsakelig med veggmalerier der han overfører tegning på vegg med tusj. Dette er frihåndstegnede, drømmeliknende tablåer.

Til Slemdal skole har Høie laget veggarbeidene Svev (2020) og Sus (2020).

Johannes Høie: Svev (2020). © Johannes Høie / BONO. Foto: Trond A. Isaksen
Johannes Høie: Svev (2020). © Johannes Høie / BONO. Foto: Trond A. Isaksen
Johannes Høie: Sus (2020). © Johannes Høie / BONO. Foto: Trond A. Isaksen

Svev er malt på en langstrakt vegg som går vertikalt gjennom alle byggets etasjer, sentralt plassert i skolens inngangsparti. Kunsten kan sees fra ulike vinkler og ståsteder i flere etasjer.

Sus
befinner seg i skolen rømningstrapp, og viser en blanding av surrealistiske figurer og figurer fra virkeligheten, slik som lekende barn og fabeldyr.

Video: Johannes Høie om Svev og Sus (2020)

Johannes Høie forteller om veggarbeidene til Slemdal skole.

Kunsten ute

Gisle Harr (f. 1966) er utdannet ved Kunstakademiet i Ungarn og Statens kunstakademi i Oslo.

Han er kjent for sine skulpturer, portretter og iscenesatte tablåer i blandet teknikk, gjerne med hverdagslige motiver og selvbiografiske, populærkulturelle eller historiske referanser.

Til skolens uterom har Gisle Harr utformet skulpturene Lokale helter (2021-2024).

Gutten på metallsvinet, Lokale Helter (2021-2024). © Gisle Harr / BONO. Foto: Trond A. Isaksen
Kirsten Flagstad, Lokale Helter (2021-2024). © Gisle Harr / BONO. Foto: Trond A. Isaksen
Gutten på sparkesykkel, Lokale Helter (2021-2024). © Gisle Harr / BONO. Foto: Trond A. Isaksen

Utgangspunktet for Harrs kunstprosjekt er å løfte frem lokale helter som har vært elever ved skolen og som har markert seg i samfunnet som pionerer i sitt fag, slik som skolens grunnlegger Nanna Scheel, skihopper Torleif Scheldrup, skuespiller Per Aabel, flyveren Turi Widerøe, operasanger Kirsten Flagstad, i tillegg til gutten på metallsvinet. 

Gutten på sparkesykkelen og jenta som sitter på framsiden av skolen representerer elevene selv, altså hverdagsheltene.

Nanna Scheel, Lokale Helter (2021-2024). © Gisle Harr / BONO. Foto: Trond A. Isaksen
Torleif Scheldrup, Lokale Helter (2021-2024). © Gisle Harr / BONO. Foto: Trond A. Isaksen
Jenta, Lokale Helter (2021-2024). © Gisle Harr / BONO. Foto: Trond A. Isaksen
Turi Widerøe, Lokale Helter (2021-2024). © Gisle Harr / BONO. Foto: Trond A. Isaksen

Skulpturene er enten plassert slik at elevene kan kommunisere med dem og berøre dem, mens noen befinner seg høyt oppe på skolens fasade.

Video: Gisle Harr om Lokale helter (2021-2024)

Gisle Harr forteller om skulpturene til Slemdal skole.

Eksisterende kunst på skolen

Slemdal skole har fra tidligere av kunstverk fra Oslo kommunes kunstsamling.

Skulpturen Villsvinet fra Firenze (u.d.) i bronse er plassert i uterommet. Historien til skulpturen er særskilt spesiell: Johan Fahlstrøm (1867-1938), billedkunstner og foregansperson innen teater, og hans kone, skuespilleren og instruktøren Alma, hadde en eneste sønn, nemlig Arne Jonas Fahlstrøm

Arne var elev ved Slemdal skole som barn. Bare 18 år gammel, på vei til Amerika for å studere film, omkom Arne ved Titanics forlis i 1912. 

Alma og Johan skjenket midler til skulpturen av villsvinet, som ble reist ved Slemdal skole i 1948 til minne om sønnen deres.

Skulptur av et villsvin utenfor Slemdal skole
Pietro Tacca, Il Porcellino (Villsvinet fra Firenze), u.d.. Foto: Ingvild Brekke Myklebust

Detaljer

Prosjektdetaljer
Type prosjekt Permanent
Kunstnere Gisle Harr og Johannes Høie
Kunstkonsulent Hanne Lydia Opøien Figenschou
Kunstfaglig prosjektleder Else Haavik / Marianne Hall, Oslo kommunes kunstsamling
Byggherre Undervisningsbygg Oslo KF
Totalentrepenør Backe Stor-Oslo
Arkitekt Arch Uno AS
Landskapsarkitekt Sweco Norge AS
Kunstutvalg Gaute Briseid Brunovskis, Undervisningsbygg Oslo KF
Nina Tendal, Arch Uno AS
Ingrid Fallet, (overtok etter Kristin Spradbrow Treloar, november 2018) Sweco Norge AS
Kristin Standeren, (overtok etter Vegar T. Kjesbu, rektor, november 2018) brukerrepresentant, Slemdal skole
Else Haavik / Marianne Hall, Oslo kommunes kunstsamling
Hanne Lydia Opøien Figenschou, kunstkonsulent
Område Slemdal, bydel Vestre Aker
Ferdigstillelse 2024