Nye Haukåsen skole

Haukåsen skole er en spesialskole for multifunksjonshemmede elever som relokaliseres fra Trosterud til Haugenstua. 

Her skal det realiseres et eller flere kunstprosjekter som skal stå ferdig sammen med skolen i 2026.

Kategori
Pågående prosjekt
Prosjektperiode
2024-2026
Sist oppdatert: 
Illustrasjon av interiør på Haukåsen skole.
Illustrasjon: Enerhaugen Arkitektkontor

Om byggeprosjektet

Det nye skolebygget dimensjoneres for 84 elever fra 1. til 13. trinn, og skal i tillegg til skole bl.a. inneholde en barnehage, tannklinikk og terapibasseng.

Bygget får en stor grunnflate i etasjene for elevopphold. Hovedinngangen leder inn til skolens adkomsttorg. Herfra er det direkte tilgang til trapp, heis og rampe og enkelt å orientere seg til administrasjon, tjenester og øvrige arealer i skolen. 

Fellesarealet er plassert sentralt i skolen i tilknytning til torget og det omsluttede utearealet. I torget skal det være en stor og sentralt plassert rampe som fungerer som kommunikasjon mellom 1. og 2. etasje, som også skal brukes til lek og læring.

Illustrasjon av Haukåsen skole fra fugleperspektiv.
Illustrasjon: Enerhaugen Arkitektkontor

Interiøret

Skolens interiør skal gi ro, trygghet, varme og imøtekommenhet. Material- og fargebruken har varmere og mer leken karakter jo lengre inn man kommer.

Farger og overflater skal bidra til å fjerne institusjonspreget og gi gode omgivelser for læring og mestring. Formspråk og løsninger skal innby til aktivitet og nysgjerrighet gjennom overraskende elementer og organiske former.

Illustrasjon av interiør på Haukåsen skole.
Tegning som viser rampen som forbinder 1. og 2. etasje på nye Haukåsen skole. Illustrasjon: Enerhaugen Arkitektkontor

Kunstprosjekt

Plassering for det ene kunstverket er hovedsakelig tenkt i forbindelse med rampen som forbinder 1. og 2. etasje.

Lokasjon for andre kunstverk må avgjøres i tett samarbeid med arkitekt og skolen selv.

Det er i tillegg til kunstprosjektet/-ene tenkt at det skal utplasseres kunst fra Oslo kommunes kunstsamling.

Mer informasjon følger.

Detaljer

Prosjektdetaljer
Type prosjekt Permanent
KUNSTFAGLIG PROSJEKTLEDER Mari F. Sundet
BYGGHERRE Oslobygg KF
Entreprenør Betonmast Romerrike AS
ARKITEKT Enerhaugen Arkitektkontor sammen med ZINC
OMRÅDE Haugenstua, bydel Stovner
Forventet ferdigstillelse 2026