Nordstrand ungdomsskole

Nordstrand ungdomsskole skal utvides med nytt tilbygg og oppgradert uteområde. Skolens to nye kunstprosjekter har som overordnet visjon å være et bindende ledd mellom det nye bygget og den eksisterende skolen, i tillegg skal kunsten være av høy kvalitet, tilgjengelig og relevant.

Kategori
Pågående prosjekt
Prosjektperiode
2023-2025
Sist oppdatert: 
Illustrasjon av en skolegård med to skolebygninger på hver side.
Illustrasjon: MAP Arkitekter / Oslobygg KF

Bakgrunn

Bygningene

Nordstrand ungdomsskole er i dag etablert i et verneverdig bygg fra 1913 som mange i bydelen har et forhold til. Det kommende nybygget vil gjøre skolen til et bindeledd mellom historie og samtid.

Uteområdet

Skolen ligger på et solfylt høydedrag og har en særegen plassering midt i et naturområde som fortsetter inn i skolens utearealer. Det etableres et gangdrag med aktivitetssoner fra nord til syd som knytter skoleanlegget til disse omkringliggende friområdene, og som vil lede folk inn i og gjennom skolens uteområde.

Historisk svart-hvit foto av Nordstrand skole.
Foto: Anders Beer Wilse / Oslo Museum, 1935

Om kunstprosjektet

I tillegg til skolens elever og ansatte vil også mange i bydelen bruke skoleområdet som gjennomfartsvei. Kunstprosjektene kan dermed få betydning for mange i området. 

Kunstutvalget (se detaljer nedenfor) har besluttet å gjennomføre et nytt kunstprosjekt i et eller flere av skolens uteområder med god synlighet for alle som bruker skolen daglig og forbipasserende turgåere.

To ulike kunstprosjekter er valgt med følgende plassering i uteområdet: 

  1. Maleri på gavlvegg på eksisterende gymsalbygg
  2. Skulpturer i en liten skogslund

Visjonen for kunstprosjektet konkretiseres til følgende overordnede punkter:

  • Kunsten skal være et bindende ledd mellom bygget og skolen
  • Kunsten skal være av høy kvalitet, tilgjengelig og relevant for brukergruppen
Illustrasjon av et oversiktsbilde over en skolegård med to skolebygninger på hver side.
Illustrasjon: MAP Arkitekter / Oslobygg KF

Lukket konkurranse

Kunstutvalget inviterte til konkurranse for begge oppdragene med to deltagende kunstnere/kunstnergrupper for hvert kunstprosjekt.

Etter å ha gått gjennom 20 kunstnerpresentasjoner, valgt av kunstkonsulent, ble følgende kunstnere invitert til en lukket konkurranse:

For kunstprosjektet på gavlveggen

  • Ingunn Bakke (f. 1966)
  • Marthe Karen Kampen (f. 1986) og Johannes Borchgrevink Hansen (f. 1982)

For kunstprosjektet i skogslunden 

  • Hanne Tyrmi (f. 1954)
  • Irene Nordli (f. 1968)

Kunstprosjektet på gavlveggen

Ingunn Bakke ble tildelt oppdraget om å lage kunst til gymsalbyggets gavlvegg. Bakkes forslag, med arbeidstittel Sol, er et veggmaleri med mulighet for variabel størrelse der hun tenker å bygge opp et motiv i klare farger ved å male hver naturstein separat i ulike fargenyanser. Motivet er en sol som sprer seg utover veggen i konsentriske stråler bygget opp av små geometriske figurer i klare farger. Sol framstår som et livsbejaende verk med assosiasjoner til modernismens mange fresker i offentlige rom og samtidig kontemporært og enestående.

Om kunstneren

Ingunn Bakke er utdannet tekstilkunstner med hovedfag fra Kunsthøgskolen i Oslo. Hun har en omfattende utstillingsvirksomhet i inn og utland, og er innkjøpt av flere museer samt av private samlere.

Bakke er en av de første i Norge som har tatt i bruk digital trykketeknikk i tekstilkunst og som har drevet en sammenhengende utforsking av rommet mellom det digitale og det tekstile som kunstnerisk praksis. Hennes kunst viser også hennes langvarige interesser for farger. 

Portrettfoto av kunstner Ingunn Bakke som ser rett i kamera.
Kunstner Ingunn Bakke.

Kunstprosjektet i skogslunden

Irene Nordli har fått oppdraget om å lage kunst til skogslunden med forslaget Pingea Pungens. De tre skulpturale objektene er i ulike størrelser og farger. Formene er myke og organiske og kan gi assosiasjoner i mange retninger. De skal støpes i glassfiber og kles med mosaikk av glass og keramikk. De innbyr til bruk som berøring, klatring og til å sitte på. De formsterke objektene kledd med fargesprakende mosaikk vil skape undring og fasinasjon og være et kunstverk som vil engasjere over tid.

Om kunstneren

Irene Nordli er utdannet med hovedfag fra Kunst- og designhøgskolen i Bergen og er professor i keramikk på Kunsthøgskolen i Oslo. Hun har et omfattende kunstnerskap med sterk internasjonal profil, og er innkjøpt av flere museer samt av private samlere.

Nordli projiserer og problematiserer kulturelle forestillinger om skjønnhet. Rommet mellom høy og lav, dyr og menneske, brutalitet og uskyld, klassisme og splatterestetikk, ynde og skrekk er gjennomgående temaer i hennes kunst. Uttrykkene spenner seg fra serier av små keramiske objekter til store skulpturer og konseptuelle installasjoner som alle bærer preg av solid håndverksmessig og teknisk kompetanse.

Portrettfoto av kunstner Irene Nordli som ser rett i kamera.
Kunstner Irene Nordli.

Detaljer

Prosjektdetaljer
Type Permanent
Kunstfaglig prosjektleder Per Gunnar Eeg-Tverbakk, Oslo kommunes kunstsamling
Kunstkonsulent Hanne Øverland
Byggherre Oslobygg KF
Entreprenør Varden Entreprenør AS
Arkitekt MAP arkitekter AS
Landskapsarkitekt Østengen & Bergo AS
Kunstutvalg Amanda Høysæter, prosjektleder, Oslobygg KF
Arild Storm, rektor og brukerrepresentant
Marit Reisegg Myklestad, landskapsarkitekt Østengen &Bergo
Per Gunnar Eeg-Tverbakk, kunstfaglig prosjektleder, Oslo kommunes kunstsamling
Hanne Øverland, kunstkonsulent
Forventet ferdigstillelse 2025