Hovseter skole

Hovseter skole skal utvides, og dette arbeidet innebærer rehabilitering av eksisterende og oppføring av nytt bygg samt ny skolepark. 

Kunstprosjektet består av fem ulike delprosjekter, både inne og utendørs. Kunsten skal gjerne forholde seg til skolens motto "Bevegelse" og gi brukerne meningsfulle opplevelser.

Kategori
Pågående prosjekt
Prosjektperiode
2023-2024
Sist oppdatert: 
Illustrasjon av nytt skolebygg på Hovseter.
Illustrasjon: Arkitektkontoret GASA/LINK Arkitektur/Oslobygg KF

Bakgrunn

Det er behov for å utvide kapasiteten på ungdomstrinnet i området, og ved ferdigstillelse vil Hovseter skole ha kapasitet til å ta imot 720 elever. 

Eksisterende skolebygg totalrehabiliteres, og det bygges også et nytt bygg på tomten. Det skal også etableres en ny skolepark, som vil brukes primært av elever og ansatte i skoletiden, men ellers skal den være åpen for allmenn bruk.

Les mer om Oslo kommunes byggeprosjekt.

Om kunstprosjektet

Kunstprosjektet på Hovseter skole består av kunst til fem deler av skolen:

  1. Skoleparken
  2. Aulaen
  3. Sittenisjer
  4. Kafeen
  5. Biblioteket

De overordnede målene for kunsten som etableres er som følgende: 

  • Kunsten skal ha høy kunstnerisk kvalitet, være et positivt tilskudd til omgivelsene og gi brukerne meningsfulle opplevelser
  • Kunsten skal forholde seg til arkitekturen på en bevisst og gjennomtenkt måte
  • Kunsten skal forholde seg til skolens motto: Bevegelse
  • Kunsten skal være solid og bestandig, og kreve lite vedlikehold

Skoleparken

Til skoleparken ønsket kunstutvalget seg et skulpturelt kunstprosjekt, som kan tilføre estetiske, materielle og konseptuelle kvaliteter som spiller sammen med omgivelsene.

Prosjektet må følge sikkerhetskrav, tåle røff behandling og kreve lite vedlikehold.

Lukket konkurranse

Kunstutvalget, som også er jury (se detaljer nedenfor), har valgt å avholde lukket konkurranse.

Utvalget har gått gjennom 12 kunstnerskap etter forslag fra kunstkonsulent, hvor kunstner Morten Jensen Vågen (f. 1987) ble tildelt oppdraget med forslaget Samfunnsportalen. Skulpturen er gjenkjennelig, humoristisk og nyskapende, og juryen tror at den vil bidra positivt til parken og gi gode opplevelser med sitt særegne preg.

Om kunstneren

Vågen arbeider med performativ video og skulptur. Visuelt fokuserer han på urbane rom med tematikk som populærkultur og overvåkning. I skulpturene belyser Vågen hverdagslige objekter som finnes i urbane byer. I videoverkene blir prosessen rundt verket eller dets funksjon understreket som en type instruksjonsmanual. Mange av verkene tar eierskap til byrommet og stiller spørsmålstegn ved ideer om verdi i et kapitalistisk samfunn.

Illustrasjon av utearealene på nye Hovseter skole.
Illustrasjon: Arkitektkontoret GASA/LINK Arkitektur/Oslobygg KF

Aulaen

Aulaen er skolens samlingspunkt. Sceneteppet, Baluba (1979), er fra skolens tidlige historie og skal monteres tilbake på scenen. Det er laget av kunstnerne Carin Wessel (f. 1944) og Erik Wessel (f. 1940)

Her ønskes det et tekstilkunstprosjekt som forholder seg til sceneteppet, og med et samtidsblikk går i dialog med dette. Samtidig skal kunstprosjektet bidra til å skape ramme rundt aulaens mange bruksområder, både høytidelige, uformelle og festlige anledninger.

Lukket konkurranse

Til dette prosjektet har kunstutvalget også valgt å avholde lukket konkurranse.

Utvalget gikk gjennom 12 kunstnerskap etter forslag fra kunstkonsulent, hvor kunstner Elise Storsveen (f. 1969) ble tildelt oppdraget. Storsveens forslag er en tekstil frise som dekker hele veggen, og som har et sterkt uttrykk som forholder seg til sceneteppet og temaet bevegelse på en overbevisende måte. Utvalget tror at verket vil bli en attraksjon som kan være med å gi identitet til aulaen og skolen.

Om kunstneren

Storsveen er collage- og tekstilkunster, og jobber hovedsakelig med billedvev og applikasjonssøm på monumentale tekstiler. Hun bruker ofte gjenbrukstekstiler i arbeidene sine.

Verkene til Storsveen omhandle temaer som menneskekroppen, relasjoner, historie og funksjoner i samfunnet. 

Sittenisjer

I "Torget" er det tre sittenisjer. Dette rommet er tenkt som et uformelt oppholdssted for elevene. 

Her ønskes det at bakveggen i nisjene brukes i et kunstprosjekt som er detaljrikt på nært hold, men som også gir farge og stemning til rommet på  avstand, slik at hele Torget blir preget av kunsten.

Direkte oppdrag

Kunstutvalget har tildelt Tobias Aleksander Danielson (f. 1987, Sverige) oppdraget.

Om kunstneren

Danielson bruker ulike teknikker og materialer, ofte tekstil. En stor andel av skolens elever driver med idrett, noe Danielson selv ofte tematiserer i sin kunst. Kunstutvalget har ved dette valget av kunstner spesielt lagt vekt på prosjektet Flowers of Defeat som ble vist på Buskerud kunstsenter i 2022.

© Tobias Aleksander Danielson / BONO. Foto: Øystein Thorvaldsen
© Tobias Aleksander Danielson / BONO. Foto: Øystein Thorvaldsen
© Tobias Aleksander Danielson / BONO. Foto: Øystein Thorvaldsen
© Tobias Aleksander Danielson / BONO. Foto: Øystein Thorvaldsen

Kafeen

Veggen i kafeen er utpekt som sted for et kunstprosjekt. Kunsten her vil bli godt synlig gjennom store vinduer ut til et område med mye ferdsel, og den vil også synes godt idet man går inn i bygget hvor kafé, bibliotek og andre tilbud befinner seg. Dette kan bli et sentralt og livlig møtepunkt på Hovseter.

Direkte oppdrag

Kunstutvalget har tildelt Esther Maria Bjørneboe (f. 1971) oppdraget. 

Om kunstneren

Bjørneboe er en etablert og velkjent kunstner med en lang rekke utstillinger og kunstprosjekter bak seg.

Hun har et abstrakt og fargesterkt uttrykk samt et dynamisk formspråk som kunstutvalget mener vil egne seg godt på stedet.

Biblioteket

Ved inngangen til biblioteket er det definert et sted for et kunstprosjekt. I dette rommet er det høyt under himlingen, og det etableres et punkt i taket som er forsterket, hvor et kunstprosjekt kan henges opp.

Prosjektet skal utføres i glass og gjerne ha integrert belysning. 

Direkte oppdrag 

Kunstutvalget har tildelt Vidar Koksvik (f. 1969) og Kari Håkonsen (f. 1969) oppdraget.

Om kunstnerne

Koksvik og Håkonsen har gjennom utdanning og arbeid bred internasjonal erfaring. De har deltatt ved flere utstillinger og mottatt både stipender og utmerkelser for arbeidene sine.

De er medlemmer av Norske kunsthåndverkere og er innkjøpt til bl.a. kunstindustrimuseene sine samlinger.

Ferdigstillelse

De ulike prosjektene ferdigstilles i løpet av 2024.

Detaljer

Prosjektdetaljer
Type Permanent
Kunstfaglig prosjektleder Ole Giskemo Slyngstadli
Kunstkonsulent Kristin Tinsa Sæterdal
Byggherre Oslobygg
Kunstutvalg Andreas Halsebakke, Oslobygg
Cathrine Juul, Utdanningsetaten
Evelyn Veglo (rektor), Utdanningsetaten
Elin Grimstvedt, LARK
Even Reinsfelt Krogh, LARK
Ole Giskemo Slyngstadli, Oslo kommunes kunstsamling
Kristin Tinsa Sæterdal, kunstkonsulent
Byområde Hovseter, bydel Vestre Aker
FORVENTET FERDIGSTILLELSE Høst 2024