Seminar: Kunst i by og nabolagsutvikling, 14. oktober 2022

Fredag 14. oktober 2022 arrangerer Oslo kommunes kunstsamling seminaret KUNST I BY OG NABOLAGSUTVIKLING på det gamle postkontoret på Økernsenteret, Økernveien 145.

Seminaret tematiserer kunstens rolle i byutviklingen og tar for seg kunsten som etableres på Økern i høst.

Kategori
Nyhet
Publisert
Sist oppdatert: 
Sigrid Espelid er en av kunstnerne som deltar på Selvbyggeren. Hun jobber blant annet med leire og lager teglstein til Selvbyggeren. Bildet viser en workshop på Økern der det ble laget miniteglstein av lokal leire.
Kunstnerboligforeningen bygger Selvbyggeren på Økern.

Kunst er blitt en selvsagt del av urbane miljøer verden over, og Oslo er intet unntak. Kunst finnes i offentlig og private byrom, i parker og boligområder, tilknyttet samfunnsbærende institusjoner. Der kunsten tidligere i stor grad fungerte som utsmykning er målet i dag stadig oftere at kunsten også skal bidra til utviklingen av byen og bylivet. 

For å nå dette målet kan ett av virkemidlene være å invitere kunstnerne tidlig inn i byutviklingen og koble de til både private og offentlige utviklere. Slike samarbeid kan gi kunstnerne nye roller i byutviklingen. Samarbeidsprosesser mellom kunstnere, utviklere og lokale krefter kan samtidig tilføre byen særegne kvaliteter som bygger opp under en bærekraftig og fremtidsrettet byutvikling.

Se opptak fra seminaret:

Video: Seminar: Kunst i offentlig rom og byutvikling i Hovinbyen, del 1

Truls Ramberg (kurator, KORO) introduserer og leder panelsamtale med Ellen de Vibe, Thomas Holth (Økern sentrum Ans), og Cathrine Vanem (Skanska),

På seminaret KUNST I BY OG NABOLAGSUTVIKLING presenteres ulike innfallsvinkler til kunst i byutviklingen ved eksempler fra pågående prosjekter i Oslo, særskilt prosjektet Kunst i offentlig rom og byutvikling i Hovinbyen. I prosjektet samarbeider Oslo kommune med KORO – Kunst i offentlig rom Norge om å etablere kunst i Hovinbyen.

Hovinbyen er et av Oslos viktigste byutviklingsområder. Økern er områdets hjerte. Gjennom en åpen utlysning ble kunstnere invitert til å gå i dialog med Økern på et tidlig tidspunkt av byutviklingen. Tre kunstnere / kunstnergrupper ble valgt ut med prosjekter som per i dag er i ulike faser av gjennomføring. Disse er Kunstnerboligforeningen med Anna Ihle, Ane Hjort Guttu, Sigrid Espelien, og Sverre Wyller, Lars Ø Ramberg/Studio Ramberg, og Mia Habib Productions med Counterfactual.

Mia Habib. Foto: Tale Hendes
Foto: Mia Habib Productions/Counterfactual

På seminaret vil prosjektene og prosessen rundt etableringen av disse presenteres fra oppdragsgivers og fra kunstnernes perspektiv. Sentrale spørsmål er hvilke roller kunstprosjekter kan ha i by- og stedsutvikling og om og hvordan kunst kan bidra til gode nabolag.

Forutsetningen for vellykkede kunstprosjekter i denne konteksten er at både kunstneriske og byutviklingsrelaterte problemstillinger tas på alvor. Derfor blir også spørsmålet om hvilke rolle byen kan spille som et kunstnerisk materiale og mulighetsrom sett med kunstnernes øyne, viktig.

Seminarets ambisjon er å belyse noen av problemstillingene kunstprosjektene bringer til overflaten og hvordan de bidrar til forståelse for hvordan vi skal jobbe med kunst i byutviklingen i Oslo i fremtiden.

Bidragsytere:

  • James Binning /Assemble
  • Mia Habib / Mia Habib Productions
  • Lars Ø Ramberg
  • Kunstnerboligforeningen
  • Mari F. Sundet / Oslo kommunes kunstsamling
  • Per Gunnar Eeg-Tverbakk / Oslo kommunes kunstsamling
  • Truls Ramberg / KORO.

Seminaret gjennomføres i samarbeid med Oslo arkitekturtriennale.

Se seminarprogrammet

0845 – 0915: Registering og kaffe

0915 – 0930 Velkommen ved Stein Slyngstad (direktør i Kulturetaten) og Sigurd Sverdrup Sandmo (direktør i KORO)

0930 – 1015 Kunstens betydning for byen og for utviklingen av gode nabolag? Truls Ramberg (kurator, KORO) introduserer og leder panelsamtale med Ellen de Vibe, Thomas Holth (Økern sentrum Ans), og Cathrine Vanem (Skanska)

1015-1030 Visning av Anna Ihles film Vi må ta den her plassen (produsert som en del av Kunstnerboligforeningens prosjekt Selvbyggeren)

1030 – 1045 Introduksjon til Kunst i offentlig rom og byutvikling i Hovinbyen / Mari F. Sundet (prosjektleder i Oslo kommunes kunstsamling)

1045 – 1100: Kaffepause

1100 – 1150 Art in Hovinbyen - James Binning / Assemble presenterer forprosjektet Art in Hovinbyen. Presentasjonen foregår på engelsk.

1200 –1250 Kunst i by og nabolagsutvikling: utfordringer, løsninger og muligheter / Mari F. Sundet

Sundet leder deretter panelsamtale med Øivind Aamodt (prosjektarkitekt, Plan og bygningsetaten), Ana Golub (senioringeniør, Plan og bygningsetaten), Kjetil Flateby (parkforvalter, Bymiljøetaten), og Lars Eivind Bjørnstad (prosjektleder, Bydel Bjerke)

1300 – 1400: Lunsj

1400 – 1450 Økern som kunstnerisk mulighetsrom – Per Gunnar Eeg-Tverbakk (prosjektleder, Oslo kommunes kunstsamling) presenterer prosjektene basert på juryens begrunnelse. Eeg-Tverbakk leder deretter samtale med kunstnerne i prosjektene om byen som kunstneriske materiale.

1500 – 1550 ØKERN TIMES TEN Lars Ø Ramberg / Studio Ramberg presenterer prosjektet Økern! Samtale mellom Ramberg, Thomas Holth (Økern sentrums Ans), Mari F. Sundet (Oslo kommunes kunstsamling), ledet av Truls Ramberg (KORO)

Sted: Det gamle postkontoret i Økernbygget

1600 – 1610: Kaffepause

1610 – 1700 Mia Habib Productions presenterer HOW

Sted: Det gamle postkontoret i Økernbygget og ved Mia Habib Productions installasjoner (utendørs)

1710 – 1800 Kunstnerboligforeningen presenterer Selvbyggeren

Sted: Selvbyggeren, Spireaveien 20 (utendørs)

Del 3

18.00 – 23.00 Tapas

Sted: Kiosken / Lars Ø Rambergs atelier i Økernbygget

Studio Ramberg ved Lars Ø Ramberg og Ditteke Waidelich på Økern T-banestasjon med Økernsenteret i bakgrunnen. Foto: Ingvild Brekke Myklebust
Kunstnerboligforeningen med kunstnere. Fra venstre: Ruben Steinum, Sverre Wyller, Ina Hagen, Anna Ihle, Sigrid Espelien, Steffen Håndlykken, Arild Eriksen og Cathrine Finnema. Foto: Sol Archer

Samarbeidspartnere