Selvbygging og påvirkning på Økern

Oslo er en by i konstant endring med flere store transformasjonsprosesser på gang. I områder som Økern, Grønlikaia og Filipstad vil nye byrom med tid vokse frem der det i dag er trafikkmaskiner, havneområder med containere og eldre bygningsmasse, og på grøntarealer med ubrukt potensial. 

Oslo kommunes kunstsamling utforsker ulike roller kunst og kunstproduksjon kan ha i disse prosessene, og nå starter prosjektet Selvbyggeren opp på Økern.

Kategori
Nyhet
Publisert
Sist oppdatert: 
Åtte personer står utendørs. De ser mot kamera. I bakgrunnen er en paviljong i tre. Foto.
Kunstnerboligforeningen med kunstnere. Fra venstre: Ruben Steinum, Sverre Wyller, Ina Hagen, Anna Ihle, Sigrid Espelien, Steffen Håndlykken, Arild Eriksen og Cathrine Finnema. Foto: Sol Archer

Kunst i offentlig rom og byutvikling i Hovinbyen

Mange vil sikkert huske hvordan det så ut i Bjørvika for 20 år siden – et omfattende havneområde avskåret fra byens øvrige aktivitet av E18. Økern og Filipstad skal snart legge ut på samme reise – fra infrastruktur og “nyttearkitektur” til byrom, bygninger og gateløp som, forhåpentligvis, vil gi byen gode vekst- og levevilkår.

Kunst er en selvsagt del av Oslos bymiljø og når byen vokser og utvikler seg er det behov for at vi også utvikler måten vi jobber med kunst på. Kunst i offentlig rom og byutvikling i Hovinbyen er et prosjekt der Oslo kommunes kunstsamling samarbeid med KORO om kunstprosjekter som utforsker kunsten rolle og muligheter i byutviklingen. 

I 2019 lyste vi ut midler til kunstprosjekter som på ulike måter forholdt seg til utviklingen av Hovinbyen. Etter en lengre prosjekteringsperiode der kunstnerne har blitt kjent med området realiseres prosjektene i løpet av høsten og vinteren.

Les mer om prosjektene her.

Studio Ramberg ved Lars Ø Ramberg og Ditteke Waidelich på Økern T-banestasjon med Økernsenteret i bakgrunnen. Foto: Ingvild Brekke Myklebust
Trond Solberg (kunstner og tømmermester), Jassem Hindi (lydkunstner) og Mia Habib (dansekunstner og koreograf). Solberg, Hindi og Habib samarbeider om prosjektet på Økern, blant andre.

Prosjektene

Det første prosjektet som får fysisk form på Økern og som du kan lese mer om i denne saken er Kunstnerboligforeningens prosjekt Selvbyggeren

Mia Habib Productions prosjekt HOW er neste prosjekt som realiseres, i løpet av august og september. Lars Ramberg kunstneropphold hos Økern sentrum avsluttes i løpet av februar. 

Det kommer mer informasjon om Mia Habib og Lars Rambergs prosjekter i kommende saker.

Kunstnerboligforeningen med medlemmene (fra venstre) Ina Hagen, Arild Eriksen (Fragment), Ruben Steinum, Steffen Håndlykken og Cathrine Finnema (Fragment) Foto: Mari F. Sundet
Tegninger av Selvbyggeren. Selvbyggeren tar form som en paviljong plassert i Spireaveien 20. Byggingen skjer fra 8 august og et par uker frem i tid.

Selvbyggeren

Kunstnerboligforeningen er et kunst- og boligpolitisk prosjekt som ble opprettet i 2020 med mål om å bygge rimelige kunstnerboliger i Hovinbyen i Oslo. Prosjektet er inspirert av den sosiale boligbyggingen på 1950- og 60- og 70-tallet, spesifikt kunstnerboligene på Ekely og på Bøler.

Kunstnerboligforeningen består av kunstnerne Steffen Håndlykken, Ruben Steinum og Ina Hagen, og Arild Eriksen og Cathrine Finnema fra arkitektkontoret Fragment. Sammen med kunstnerne Sigrid Espelien, Anna Ihle, Sverre Wyller og Ane Hjort Guttu har de utviklet prosjektet Selvbyggeren.

Selvbyggeren bygger videre på kunstnerboligprosjektet ved å sette kunstnernes produksjonsvilkår i forbindelse med helheten i den produktive byen, og kunstnernes levekår sammenheng med ikke-kommersiell boligutvikling og beboerdrevet bygningsutvikling. Og ikke minst engasjere kunstnere for å belyse boligspørsmål.

Kunstprosjektet består av et midlertidig bygg, en paviljong, som skal realiseres i høst på en gressplen nær Løren skolen. Paviljongen skal stå der cirka et år som kunstnerboligenes symbolske kantine.

Sigrid Espelid er en av kunstnerne som deltar på Selvbyggeren. Hun jobber blant annet med leire og lager teglstein til Selvbyggeren. Bildet viser en workshop på Økern der det ble laget miniteglstein av lokal leire.

Prosessen og historien

Prosjektet skal utvikles gjennom tre faser; en råvareprosess, bygging og dokumentasjon, og kunstnerisk refleksjon. Hver av disse delene vil på ulike måter tilby deltakelse i de forskjellige problemstillingene knyttet til å skape en by; fra å ta del i det rent praktiske fra materialitet og bygging, til å være en betrakter som ser verket fra et annet sted og tid.

Selvbyggeren er forankret i Hovinbyens historiske bakgrunn som en produktiv del av byen med industri og verksteder. Det historiske bildet av Hovinbyen som et sted for produksjon viskes gradvis ut av private eiendomsaktører. Gjennom felles arbeid, materialer og kunstnerisk refleksjon gir Selvbyggeren den kollektive hukommelsen om Hovinbyen som del av den produktive byen et fysisk uttrykk.

Praktisk info og veien videre

Kunstnerboligforeningen startet byggearbeidet mandag 8. august 2022. Byggingen av paviljongen vil ta et par uker. Paviljongen vil stå på gressplenen i Spireaveien i omtrent et år og i løpet av året vil det gjennomføres flere arrangementer. 

Vi annonserer arrangementene her og på Facebook i god tid før gjennomføring.  

Informasjonsmøte

Torsdag 25. august 2022, kl. 17 inviterer vi naboer og interesserte til et felles informasjonsmøte for alle prosjektene i paviljonen. 

Påmelding sendes til prosjektleder Mari F. Sundet innen tirsdag 23. august. 

Alle er hjertelig velkommen!