Tilbake til oversikten

Seminar: Kunst i by og nabolagsutvikling

Fredag 14. oktober arrangerer Oslo kommunes kunstsamling seminaret KUNST I BY OG NABOLAGSUTVIKLING på Økern. Seminaret tematiserer kunstens rolle i buytviklingen og tar for seg kunsten som etableres på Økern i høst.

Sigrid Espelid er en av kunstnerne som deltar på Selvbyggeren. Hun jobber blant annet med leire og lager teglstein til Selvbyggeren. Bildet viser en workshop på Økern der det ble laget miniteglstein av lokal leire.

Kunstnerboligforeningen bygger Selvbyggeren på Økern.

Sigrid Espelid er en av kunstnerne som deltar på Selvbyggeren. Hun jobber blant annet med leire og lager teglstein til Selvbyggeren. Bildet viser en workshop på Økern der det ble laget miniteglstein av lokal leire.
Kunstnerboligforeningen bygger Selvbyggeren på Økern.
Nyhet14.09.2022

Kunst er blitt en selvsagt del av urbane miljøer verden over, og Oslo er intet unntak. Kunst finnes i offentlig og private byrom, i parker og boligområder, tilknyttet samfunnsbærende institusjoner. Der kunsten tidligere i stor grad fungerte som utsmykning er målet i dag stadig oftere at kunsten også skal bidra til utviklingen av byen og bylivet. For å nå dette målet kan ett av virkemidlene være å invitere kunstnerne tidlig inn i byutviklingen og koble de til både private og offentlige utviklere. Slike samarbeid kan gi kunstnerne nye roller i byutviklingen. Samarbeidsprosesser mellom kunstnere, utviklere og lokale krefter kan samtidig tilføre byen særegne kvaliteter som bygger opp under en bærekraftig og fremtidsrettet byutvikling.

På seminaret KUNST I BY OG NABOLAGSUTVIKLING presenteres ulike innfallsvinkler til kunst i byutviklingen ved eksempler fra pågående prosjekter i Oslo, særskilt prosjektet Kunst i offentlig rom og byutvikling i Hovinbyen. I prosjektet samarbeider Oslo kommune med KORO – Kunst i offentlig rom Norge om å etablere kunst i Hovinbyen.

Hovinbyen er et av Oslos viktigste byutviklingsområder. Økern er områdets hjerte. Gjennom en åpen utlysning ble kunstnere invitert til å gå i dialog med Økern på et tidlig tidspunkt av byutviklingen. Tre kunstnere/kunstnergrupper ble valgt ut med prosjekter som per i dag er i ulike faser av gjennomføring. Disse er Kunstnerboligforeningen med Anna Ihle, Ane Hjort Guttu, Sigrid Espelien, og Sverre Wyller, Lars Ø Ramberg/Studio Ramberg, og Mia Habib Productions med Counterfactual (les mer om kunstnerne HER).

På seminaret vil prosjektene og prosessen rundt etableringen av disse presenteres fra oppdragsgivers og fra kunstnernes perspektiv. Sentrale spørsmål er hvilke roller kunstprosjekter kan ha i by- og stedsutvikling og om og hvordan kunst kan bidra til gode nabolag.

Forutsetningen for vellykkede kunstprosjekter i denne konteksten er at både kunstneriske og byutviklingsrelaterte problemstillinger tas på alvor. Derfor blir også spørsmålet om hvilke rolle byen kan spille som et kunstnerisk materiale og mulighetsrom sett med kunstnernes øyne, viktig.

Seminarets ambisjon er å belyse noen av problemstillingene kunstprosjektene bringer til overflaten og hvordan de bidrar til forståelse for hvordan vi skal jobbe med kunst i byutviklingen i Oslo i fremtiden.

Sted: Det gamle postkontoret i Økernsenteret

Bidragsytere:

  • James Binning /Assemble
  • Mia Habib / Mia Habib Productions
  • Lars Ø Ramberg
  • Kunstnerboligforeningen
  • Mari F. Sundet / Oslo kommunes kunstsamling
  • Per Gunnar Eeg-Tverbakk / Oslo kommunes kunstsamling
  • Truls Ramberg / KORO. 

-> Seminaret gjennomføres i samarbeid med Oslo arkitekturtriennale

-> Les mer om Kunst og offentlig rom og byutvikling i Hovinbyen og utlysningen Økern! HER

-> Påmelding til seminaret skjer HER

Mia Habib Foto: Tale Hendes

Foto: Mia Habib Productions/Counterfactual

Mia Habib Foto: Tale Hendes
Foto: Mia Habib Productions/Counterfactual

Program

Sted: Det gamle postkontoret på Økernsenteret, Økernveien 145, samt presentasjoner/panelsamtale utendørs
 

Program:

Del 1 

0900 – 0930 Registering og kaffe

0930 – 0940 Velkommen ved Oslo kommune

0940 – 1010 Kunstens betydning for byen og for utviklingen av gode nabolag? Truls Ramberg (kurator, KORO) introduserer og leder panelsamtale (deltagere bekreftes nærmere)

1010 –1040 Kunst i offentlig rom og byutvikling i Hovinbyen og Økern! – muligheter og utfordringer. Mari F. Sundet (prosjektleder i Oslo kommunes kunstsamling) introduserer og leder panelsamtale med Øivind Aamodt (prosjektarkitekt, Plan og bygningsetaten) og Kjetil Flateby (parkforvalter, Bymiljøetaten).
(Flere samtalepartnere kan komme til.)

1040 – 1100 Kaffepause

1100 – 1200 James Binning / Assemble presenterer forrapporten Art in Hovinbyen. Presentasjonen foregår på engelsk. 

Samtale mellom Oslo kommunes kunstsamling, KORO og Assemble om betydningen av Art in Hovinbyen for det øvrige prosjektet. Samtalen foregår på engelsk. 

1200 – 1300 lunch

1300 – 1400 Kunstprosjektene på Økern! - Mari F. Sundet (prosjektleder, Oslo kommunes kunstsamling) presenterer.

Per Gunnar Eeg-Tverbakk leder samtale med kunstnerne i prosjektene om byen som kunstneriske materiale.

1400 – 1430 Pause / bevertning 

Del 2 

1430 – 1530 Lars Ø Ramberg / Studio Ramberg presenterer prosjektet Økern!
Samtale mellom Ramberg, Thomas Holth (Økern sentrums Ans), Mari F. Sundet (Oslo kommunes kunstsamling), ledet av Truls Ramberg (KORO)

1545 – 1645 Mia Habib Productions presenterer HOW

Sted: Økernveien 145 ved Mia Habibs installasjon (utendørs)

1700 – 1800 Kunstnerboligforeningen presenterer Selvbyggeren

Sted: Selvbyggeren, Spireaveien 20 (utendørs)

Del 3 

18.00 23.00 Fest

Sted: Kiosken / Lars Ø Rambergs atelier i Økernbygget

Studio Ramberg ved Lars Ø Ramberg og Ditteke Waidelich på Økern T-banestasjon med Økernsenteret i bakgrunnen.

Studio Ramberg ved Lars Ø Ramberg og Ditteke Waidelich på Økern T-banestasjon med Økernsenteret i bakgrunnen.

Samarbeidspartnere