Julebrev 2022 fra Oslo kommunes kunstsamling

2022 har vært et begivenhetsrikt år med mye aktivitet; Ambisiøse kunstprosjekter er gjennomført, engasjerende kunstverk er kjøpt inn, kvalitativ kunst fra samlingen er plassert ut i offentlige bygg, spennende, og nødvendige, konserveringsprosjekter er utført, og mye mer. En del av dette er formidlet på kunstsamlingen.no og våre andre digitale flater. 

Det har vært tidvis høyt tempo, og særlig i vår har det vært mange arrangementer i vår regi. En av nyhetene i år er at jeg (Daniella van Dijk-Wennberg) er kommet inn som ny sjef etter Lise Mjøs som har gjort et fantastisk arbeid med kunstsamlingen i mer enn 25 år. 

Nå som året går mot slutten er det en anledning til å ta et tilbakeblikk og løfte frem noen av høydepunktene fra året som gikk.

Kategori
Nyhet
Publisert
Sist oppdatert: 

Oslo kommunes kunstsamling skal være en samling for alle Oslos borgere og kan oppleves av alle som besøker Oslo. Vår ambisjon er at Oslos borgere skal få oppleve kunst gjennom hele livsløpet, i barnehager, skoler, sykehus og sykehjem og andre offentlige bygg og uterom der folk ferdes.

På vegne av Oslo forvalter vi kunst fra 1500-tallet til i dag med et stort spenn av utrykk, medier og materialer. Hvert år kommer det nye kunstverk inn i samlingen gjennom kunstprosjekter og innkjøp.

Kunstprosjekter

Det de fleste av oss vil huske fra 2022 er oppføringen av Moren av Tracey Emin på Inger Munchs brygge. Den ni meter høye skulpturen ankom Oslo i fem deler og ble montert, sveiset sammen og preparert på Sukkerbiten i nesten to måneder før den ble løftet over elva til sin plass i enga utenfor Munchmuseet i juni. Løftet av skulpturen, og Tracey Emins tilstedeværelse i Oslo, skapte stor interesse blant mange medier i inn- og utland, og de dekket begivenheten fortløpende. Moren har siden skapt mye engasjement og diskusjon i både sosiale og tradisjonelle medier og blitt en viktig og synlig del av Oslos offentlige uterom.

Del av skulptur plasseres i et stillas, to personer med gule vester støtter elementet. Foto
Moren (The Mother) av Tracey Emin ankommer Sukkerbiten. Foto: Ingvild Brekke Myklebust

Blant de mange spennende prosjekter som ble ferdig i år var kunstverkene Scape av Danny Nhat og Roman Kekel på Årvoll og Lambertseterportalen av Ellinor Aurora Aasgaard og Veljko Markovic på Lambertseter. Disse to prosjektene var del av et samarbeid med UKS om å lage kunst for barn og unge. 

Video: Danny Nhat og Roman Kekel om verket "Scape"

Danny Nhat og Roman Kekel forteller om prosessen bak verket "Scape" på Årvoll.

Også Bjørn-Kowalski Hansens prosjekt på Manglerud Bad, Tore Reichs skulptur på Nøklevann skole, Elise Storveens kunstprosjekt på Hasle skole,Shahrzad Malekians kunstinstallasjon på Korsvoll flerbrukshall ogEbba Moi og Anna Carin Hedbergs kunstprosjekt på Bakås skole, er kunst som vil møte og glede mange barn og unge.

Video: Bjørn-Kowalski Hansen om kunsten til Manglerud bad og aktivitetshus

Bjørn-Kowalski Hansen forteller om de nye verkene.

Kunst i byutvikling

Oslo er en by med flere store utbyggingsprosjekter og relativt lange tidshorisonter. Arbeidet med Hovinbyen, som er Oslos største byutviklingsområde, har et femtiårsperspektiv. Her samarbeider vi med kunstnere, utviklere og flere aktører i kommunen for å undersøke hvordan kunsten kan ha en meningsfull rolle i byen, nå og i fremtiden.

Etter en utlysning om kunst til Økern, har vi samarbeidet med Mia Habib, Lars Ø. Ramberg og Kunstnerboligforeningen (Steffen Håndlykken, Ruben Steinum, Ina Hagen, Arild Eriksen og Cathrine Finnema) med kunstnerne Sigrid Espelien, Anna Ihle, Sverre Wyller og Ane Hjort Guttu, om midlertidige kunstprosjekter som går inn i spørsmål rundt medborgerskap, kunst og byutvikling. Mia Habib gjennomførte en vandrende danseforestilling på Økern i oktober, Kunstnerboligforeningen har bygget en paviljong som skal fylles med program som problematiserer fravær av boliger for kunstnere, og Lars Ø. Ramberg har et kunstner-opphold på Økernsenteret som blant annet skal manifestere seg i en installasjon i februar neste år.

Som del av den diskusjonen vi ønsker å ha om kunstens rolle i byutviklingen, holdt vi et heldagsseminar på Økern med bidrag fra kunstnere, arkitekter, private og offentlige aktører som kunne belyse utfordringer og muligheter knyttet til kunst i byutvikling.

Vi jobber også med kunstnerne Anne-Liis Kogan og Yamile Calderon i forbindelse med byutviklingsprosjekter på Mortensrud, der blant annet lokal medvirkning er sentralt. Vi ser på disse prosessene som laboratorier der vi kan utvikle nye metoder og modeller for kunst i offentlig rom.

To mennesker står sammen og holder den høyre armen sin opp mot himmelen. Foto.
Mia Habib Production: HOW på Økern. Foto: Yaniv Cohen

Midlertidige prosjekter

Som nevnt, er ikke alle kunstprosjektene vi gjennomfører permanente, og det er spennende å jobbe med prosesser som utfordrer idéen om hva et kunstverk i offentlig rom kan være.

I juni satte vi opp performancen The Viewers av Carole Douillard på fem steder i byen, blant annet Grønland Torg, Ekebergparken og utenfor Nobels fredssenter. Verket kan kalles en levende skulptur og består av rundt 18 personer som står stille i en gitt formasjon i 2 timer. I 2021 kom verket inn i kunstsamlingen som det første perfomance-verket vi eier.

Da høstjevndøgn kom 23. oktober, måtte vi si farvel til Pedro Gomez-Eganas verk Immeridiem på Deichman Bjørvika, som hadde vært utstilt i et år. Verket besto av en glasskule som kom ned fra taket i biblioteket, som én publikummer kunne oppleve hver dag.

I forbindelse med Skeivt kulturår som markerer at det er 50 år siden homofili ble avkriminalisert, kunne vi glede oss over et nytt prosjekt av Per Barclay i Stensparken. Verket, en lysinstallasjon montert i pissoiret som ofte kalles Kjærlighetskarusellen, skal stå fremme til sommeren neste år. Pissoiret er kjent som en møteplass for menn som har sex med menn, og verket retter fokus mot dette.

Pedro Gomez Egana: Inmeridiem på Deichman Bjørvika. Foto Andre Gali / Oslo Kommunes Kunstsamling
Kunstner Per Barclay og prosjektleder og kurator Ole Slyngstadli på befaring til Kjærlighetskarusellen i juni 2022. Foto: André Gali/ Oslo kommunes kunstsamling

Konservering

Et høydepunkt mange vil huske var at Mannen med nøklene av Auguste Rodin kom tilbake på Solli plass etter syv års fravær. Skulpturen var en gave fra maleren Frits Thaulow, som var Rodins venn, og ble satt opp i 1902. I 2015 ble skulpturen tatt inn til konservering og mens Sommerroparken og området rundt ble oppgradert sto skulpturen på Vigelandmuseet. Da verket kom på plass igjen, på en ny, lavere sokkel, ble det en fin markering med stort oppmøte og mye entusiasme.

Kunst som er plassert i offentlig rom er gjerne mer utsatt for slitasje enn kunst i museene. Derfor er konservering en helt sentral del av det arbeidet vi gjør. I år har vi blant annet gjort vedlikehold og konserveringsarbeid på Hodet N.N. av Marianne Heske, Torso - Great Arch av Henry Moore, More trouble in the henhouse av Michael O'Donnell og Den Indre Tyggis av Erik Pirolt, for å nevne noen få av de mer enn 60 verkene som har fått en behandling av våre dyktige konservatorer.

Avduking Auguste Rodin: Mannen med nøklene. Foto: Ingvild Brekke Myklebust
Avduking Auguste Rodin: Mannen med nøklene. Foto: Ingvild Brekke Myklebust

Samlingen

Hvert år settes det av midler til innkjøp slik at innkjøpskomiteen kan sikre spennende verk fra flere kunstnere til samlingen. I 2022 ble det kjøpt inn nesten 100 kunstverk.

Det er et uttalt mål at så lite som mulig skal være på magasinet, derfor kuraterer våre samlingskuratorer en rekke prosjekter for Oslo kommunes bygninger som ønsker kunst. Etterspørselen er veldig stor, og vi opplever mye glede blant ansatte og brukere for den kunsten de får ha på sin arbeidsplass eller offentlig etat. I år har vi blant annet laget to spennende prosjekter for Bydelshus Søndre Nordstrand og Bydelshus Alna.

I år startet vi også opp et samarbeid med Deichman Bjørvikas kurator Erik Kaspartu for å vise verk fra samlingen. Deichman Bjørvika er Norges best besøkte hus for kultur, og med den kunstsatsningen de har, var det gøy å få til dette samarbeidet. I år har vi gjennomført to videokunstutstillinger; En stein er en sakte hendelse med verk av Elisa Helland-Hansen, Sven Påhlsson og Per Christian Brown, og en soloutstilling med tre videoverk av Kaia Hugin.

Film vist i et avlukke med utsikt mot etasjen med brukere av biblioteket, Deichman Bjørvika. Foto
Per Christian Brown: Wonders of the Volcano. Foto: Ingvild Brekke Myklebust

Formidling

For Oslo kommunes kunstsamling er det viktig å nå ut til publikum. Derfor satser vi stadig mer på formidling. Det er særlig på digitale flater vi oppsøker publikum.

Hovedkanalen vår er hjemmesiden, kunstsamlingen.no, der vi deler informasjon om historikk og nåtid. Det siste året har vi økt publiseringen betraktelig. Vi hadde 20 000 besøk i fjor, og per i dag har vi hatt 35 000 besøk.

I år har vi opprettet eget nyhetsbrev og fått på plass en Facebookside. Så langt har vi over 1 000 følgere på Facebook og ifølge statistikkene har vi nådd nesten 50 000 personer siden juni. På Instagram, som vi har hatt noen år, har vi passert 4 000 følgere og nådd over 30 000 personer.

Den første av tre planlagte digitale turer i kvadraturen i samarbeid med Byarkivet og som del av prosjektet Oppdag Kvadraturen, ble lansert. Vandringen tar deg med på en oppdagelsesferd fra Myntgata via Bankplassen til Øvre Slottsgate. Kanskje du oppdager kunst du ikke visste om!

Takk til alle samarbeidspartnere.

Vi ønsker alle en god jul med mange gode kunstopplevelser!

Med vennlig hilsen

Daniella og alle fra Oslo kommunes kunstsamling