Tilbake til oversikten

Åpningsfest: Selvbyggeren på Økern!

Torsdag 29. september kl. 17:00 åpner Selvbyggeren, et midlertidig kunstprosjekt som handler om kunstnernes mulighet til å bygge, bo og arbeide i byen. Kunstnerboligforeningen bygger selv en modul fra skisseprosjektets kunstnerboligblokk, ved hjelp av enkle metoder og lett utstyr. Det skjer i Spireaveien 20, på Økern.

Kunstnerboligforeningen bygger Selvbyggeren på Økern.

Kunstnerboligforeningen bygger Selvbyggeren på Økern.
Nyhet26.09.2022

Selvbyggeren er forankret i Hovinbyens historiske bakgrunn som en produktiv del av byen med industri og verksteder. Det historiske bildet av Hovinbyen som et sted for produksjon viskes gradvis ut av private eiendomsaktører. 

Gjennom felles arbeid, materialer og kunstnerisk refleksjon gir Selvbyggeren den kollektive hukommelsen om Hovinbyen som del av den produktive byen et fysisk uttrykk. 

I løpet av høsten suppleres byggverket med aktiviteter og kunstneriske bidrag fra Sigrid Espelien, Ane Hjort Guttu, Anna Ihle og Sverre Wyller. 

Bygget vil i første omgang bli stående i Spireaveien 20 til sommeren 2023, men siden det er basert på moduler kan det enkelt flyttes, lagres og settes opp på ny.Vi ønsker alle hjertelig velkommen til å delta på åpningsfesten!

Program:

Sted: Spireaveien 20, på Økern
Dato:
29. september 2022

17:15 Mari F. Sundet (prosjektleder, Oslo kommunes kunstsamling) presenterer prosjektet
17:30
Introduksjon til Selvbyggeren og høstens program
18:00
Samtale med Kunstnerboligforeningen moderert av Anna Ihle
18.30
Anna Ihle: Vi må ta den her plassen

Kunstnerboligforeningen med medlemmene (fra venstre) Ina Hagen, Arild Eriksen (Fragment), Ruben Steinum, Steffen Håndlykken og Cathrine Finnema (Fragment) Foto: Mari F. Sundet

Kunstnerboligforeningen med medlemmene (fra venstre) Ina Hagen, Arild Eriksen (Fragment), Ruben Steinum, Steffen Håndlykken og Cathrine Finnema (Fragment) Foto: Mari F. Sundet

Om Selvbyggeren

Kunstnerboligforeningen består av kunstnerne Ina Hagen, Steffen Håndlykken og Ruben Steinum, og arkitektene Cathrine Finnema og Arild Eriksen. 

Kunstprosjektet Selvbyggeren inkluderer kunstneriske bidrag fra Sigrid Espelien, Ane Hjort Guttu, Anna Ihle og Sverre Wyller. Byggeleder har vært Alexander Salim, tømrer og arkitekt fra Waelgaard Salim arkitekter.

Selvbyggeren er en del av satsningen Kunst i offentlig rom og byutvikling i Hovinbyen der Oslo kommunes kunstsamling samarbeider med KORO om kunstprosjekter som på ulike måter reflekterer over og griper inn i Hovinbyen

-> Les mer her [lenke]

Kunst i offentlig rom og byutvikling

Økern! er et prosjekt der Oslo kommunes kunstsamling samarbeider med KORO om å realisere kunstprosjekter i Hovinbyen i nært samarbeid med lokalbefolkning og byutviklingsaktørene.

Prosjektet vil undersøke hvordan kunst og kunstnere kan spille en rolle i byutviklingen med kunstprosjekter som kommenterer, griper inn i eller på andre måter påvirker visjoner og planer for området.

Det overordnede målet er å utvikle nye metoder for å arbeide med kunst offentlig rom i sammenheng med byutvikling.

Les mer her

-> Tre kunstprosjekter til Økern

-> Selvbygging og påvirkning på Økern

-> HOW på Økern!

14. oktober 2022 blir det fagseminar på Økern hvor bakgrunnen og de ulike prosjektene blir diskutert. Seminaret er en del av Arkitekturtriennalen.

-> Les mer om seminaret Kunst i by og nabolagsutvikling her