Tilbake til oversikten

Her kan du se opptak fra seminaret
Kunst i by og nabolagsutvikling

Fredag 14. oktober arrangerte Oslo kommunes kunstsamling seminaret KUNST I BY OG NABOLAGSUTVIKLING på Økern. Seminaret tematiserte kunstens rolle i byutviklingen.

13.12.2022

Bidragsyterne var:

James Binning fra britiske Assemble, kunstnerne Mia Habib, Lars Ø. Ramberg, Ina Hagen og Sigrid Espelien, Truls Ramberg (KORO), Per Gunnar Eeg-Tverbakk (OKK) og Mari F. Sundet (OKK), Ellen de Vibe, Thomas Holth (Økern sentrum Ans), Cathrine Vanem (Skanska), Øivind Aamodt (prosjektarkitekt, Plan og bygningsetaten), Ana Golub (senioringeniør, Plan og bygningsetaten), Kjetil Flateby (parkforvalter, Bymiljøetaten), og Lars Eivind Bjørnstad (prosjektleder, Bydel Bjerke). 

Truls Ramberg (kurator, KORO) introduserer og leder panelsamtale med Ellen de Vibe, Thomas Holth (Økern sentrum Ans), og Cathrine Vanem (Skanska),

Introduksjon ved Mari F. Sundet (prosjektleder i Oslo kommunes kunstsamling)

James Binning fra Assemble presenterer forprosjektet Art in Hovinbyen

Kunst i by og nabolagsutvikling: utfordringer, løsninger og muligheter. Mari F. Sundet introduserer og leder panelsamtale med Øivind Aamodt (prosjektarkitekt, Plan og bygningsetaten), Ana Golub (senioringeniør, Plan og bygningsetaten), Kjetil Flateby (parkforvalter, Bymiljøetaten), og Lars Eivind Bjørnstad (prosjektleder, Bydel Bjerke)

Økern som kunstnerisk mulighetsrom. Per Gunnar Eeg-Tverbakk (prosjektleder, Oslo kommunes kunstsamling) presenterer prosjektene basert på juryens begrunnelse. Eeg-Tverbakk leder deretter samtale med kunstnerne Ina Hagen, Sigrid Espelien, Lars Ramberg og Mia Habib

Lars Ø. Ramberg: Økern Times Ten

Mia Habib Productions presenterer HOW

Mer om Økern-prosjektet

Mer info om seminaret finner du her:
-> Seminar: Kunst i by og nabolagsutvikling

Nedenfor kan du se opptak av innlegg og panelsamtaler fra seminaret.

Her finner du mer informasjon om bakgrunnen og kunstnerne i prosjektet:

-> Tre kunstprosjekter til Økern

-> Selvbygging og påvirkning på Økern

-> Åpningsfest: Selvbyggeren på Økern!

-> HOW på Økern!

-> Kordan? En samtale med Mia Habib

-> Art in Hovinbyen - Interview with James Binning